آئینه


اسعد رشیدی


• نمی خواهم آئینه‌ها را بترسانم،
ماه چهره‌اش را بپوشاند از من ،
بلغزد زیر ابری تاریک،
باد بگریزد از برابرم ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۴ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ۲۴ آوريل ۲۰۱٨


 نمی خواهم آئینه‌ها را بترسانم،
ماه چهره‌اش را بپوشاند از من ،
بلغزد زیر ابری تاریک،
باد بگریزد از برابرم
و خیابان له‌له‌زنان
در هیاهوی عابران یخ
در دستهای تابستانی فربه
ذوب شود...

دلباخته‌ی آفتابم
تنها، وقتی در نگاه تو می‌درخشد
آئینه‌ی من توئی
حقیقت گُم شده در باد...

٢٣/٤/٢٠١٨