حجاریان را ترجمه باید کرد! - بهزاد کریمی

نظرات دیگران
  
    از : امیر ایرانی

عنوان : حذف فیزیکی، گواه چیز دیگری است
آنچنان که گفته شده است
فرد وابسته به هر تشکیلات سیاسی در بازیگری در روند تحولخواهی کشورش، آنهم با برتری تفکر دموکراسی خواهی، ابتدا باید بر روی تئوری و عملکرد تشکیلات سیاسی خودش تمرکز کند و حساب باز کند و از درگیر شدن با تشکیلات دیگر آنهم بقصد از دور خارج کردنشان و جا باز کردن برای خودشان خود داری کند؛
چون اگر تئوری و عملکرد هر تشکیلاتی مقبول بیفتد، طبیعتاً رقیبش را یا برای همیشه از دور خارج می کند و یا برای یک مدتی آنرا به حاشیه می راند. بگذریم.
در دوره ای که معروف به دوره اصلاحات شد یکی از بازیگران جمهوری اسلامی به نام حجاریان که بگونه ای هویت تئوری پردازی را یافته بود، تئوری چانه زنی دربالا و فشار از پایین را مطرح کرد و پیگیری نمود.
که تئوری ایشان و عملکرد آن توسط آقای کریمی بگونه ای به پرسش گرفته شده و به نقد کشیده شده است.
اگر بخواهیم به جزئیات تئوری حجاریان بپردازیم، پرداختی طولانی خواهیم داشت
اما می توان گفت
تئوری حجاریان در همان دوران، عرصه و شرایط را بر اقتدارگرایان حاکمیت تنگ کرده بود در آن وضعیت، اقتدارگرایان چاره ای ندیدند جزء حذف فیزیکی او، اما ترورش او را فلج کرد اما ذهن او را ناکارآمد نکرد.
پروژ حذف فیزیکی حجاریان توسط اقتدارگرایان ، بگونه ای نقد آقای کریمی را به زیر پرسش می برد.
٨۵۰۴۴ - تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣۹۷       

    از : لیثی حبیبی - م. تلنگر

عنوان : جناب کمال حسینی محترم، اولن در ترجمه ی بکار برده شده، طنزی نهفته ظریف؛ دومن شما روی ترجمه ی یک کلمه
متمرکز شده اید، در حالی که ترجمه ی یک مقاله، مقاله ای ست؛ چنانکه ترجمه ی کتابی، کتابی گردد بی آنکه کلمه به کلمه معنی شده باشد(بیان برداشت). در ضمن متن غیر مفهومی را می توان با واژگان همان زبان مفهوم ساخت. یعنی برگردان همیشه از زبانی دیگر نیست.
گذشته از این، ترجمه نه فقط به معنی تفسیر هم بکار می رود، بلکه حتی برای ذکر ویژگی های انسانی و بیان تاریخ خانوادگی افراد نیز بکار برده می شود. پس وسعتی فراتر با خود دارد. یعنی ترجمه فقط خانه نشین هستی مجرد کلمات(واژه ها) نیست.

«تَرجَمَه(مصدر، عربی) - تفسیر، نقل مطلبی از زبانی به زبان دیگر. و به معنی ذکر سیرت و اخلاق و نَسَبِ کسی.»(لغتنامه ی عمید)
٨۵۰۴۰ - تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣۹۷       

    از : کمال حسینی

عنوان : ترجمه و تفسیر
۱- اخبار روز مطالب افرادی را که مخالف آنهاست منتشر نمیکند , تنها نوشته مخالفان آن مطالب منتشر می شود , به نظر من برای احترام به دموکراسی حد اقل باید لینک مطلب آقای حجاریان به همراه نوشته بهزاد منتشر می شد تا خوا نندگان بتوانند خودشان قضاوت کنند .
۲-عنوان "ترجمه " در مطلب بهزاد نادرست است , به عنوان مثال "ترجمه " Book " به فارسی می شود کتاب , همین و بس تنها یک ترجمه به فارسی وجود دارد ولی به نظر من نوشته بهزاد با تعریف "ترجمه " فرسنگها فاصله دارد , نوشته ایشان تفسیر و برداشت او از مطلب حجاریان است و می تواند بر خلاف "ترجمه " برداشت اشتباهی باشد .
۳- یکی از این "ترجمه " ها یا به باور من برداشتهای غلط از نوشته حجاریان اشاره حجاریان به "قدرت " است , برداشت بهزاد این است که منظور حجاریان شرکت در قدرت است , برداشت من این نیست اگر چه من مخالف آ ن هم نیستم , "قدرت " مورد نظر حجاریان "قدرت " و نفوذ مخالفان دموکرات در میان مردم است , البته جمله "قبول ما سوپاپ اطمینان , کو بخار ؟" به اندازه کافی گویای مقصود حجاریان بوده است ولی بهزاد به آ ن توجه نکرده است .
٨۵۰۲٣ - تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹۷       

    از : کیا

عنوان : پرداخت بجایی
تئوری ولایت فقیه و بحث اسلامیست ها مسئله مهمی است که پرداخت به آن را رفیق محترم آغاز کرده است.
موفق باشید.
٨۵۰۰۴ - تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۷