چند طنز کوتاه - حمیدرضا رحیمی

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.