بحران همه جانبه و خروج آمریکا از برجام، راه حل نیروهای چپ


• محمد امیدوار سخنگوی کمیته مرکزی حزب توده ایران، علی پورنقوی از مسئولین هیات سیاسی اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - یکشنبه ۸ جولای - ساعت ۲۰ به وقت اروپای مرکزی - برگزارکننده: داریوش پارسا ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱٣ تير ۱٣۹۷ -  ۴ ژوئيه ۲۰۱٨