بحث سیاسی در اتاق پالتاکی گفتگوی سیاسی


• بحران سیاسی اجتماعی و اقتصادی حاکم و ضرورت تشکیل جبهه ی جمهوری خواهان. کامبیز قائم مقام؛ یدی قربانی؛ کوروش پارسا؛ فرید اشکان - یکشنبه ۱۵ جولای ساعت ۲۰ به وقت اروپا - برگزار کننده: داریوش پارسا ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۱ تير ۱٣۹۷ -  ۱۲ ژوئيه ۲۰۱٨