قاضی مقیسه سرسپرده‌ی ساطور و دارِ قاتلان است - مهدی اصلانی

نظرات دیگران
  
    از : هما دبیری

عنوان : سرسپرده خمینی یا ساطور؟
اقای اصلانی گرامی ، فکر نمی کنم "قاضی" مقیسه که بروایت شما «آن‌ زمان عبا عمامه نداشت. پیراهنی گشاد تا برآمدگی‌ی شکم پنهان کند. سرسپرده‌ی ساطور و دار و چشمانی قی کرده از خون تابستان...» واقعا سر سپرده ساطور و دار .. بود . او سر سپرده خمینی ها و دیگر مرتجعین یا مال و منال بود .
٨۶۲۷۰ - تاریخ انتشار : ٨ شهريور ۱٣۹۷       

    از : حمید دادیزاده

عنوان : اوجا بویلی قهرمان جلیل یولداش
جلیل مدتی در دبیرستان پهلوی میاندواب شاگرد من بود و من معلم انگلیسی او. با او سر و سودایی داشتم و حالا پس از دهه ها د ر این گوشه از جهان نام و یاد او از نو زنده میشود و قامت شجاع و دلاور وی در برابرم نمایان می گردد. گوهری بود کم پیدا و عاشق زندگی.
شرح این هجران و این خون جگر- این زمان بگذار تا وقت دگر.
٨۶۲٣۹ - تاریخ انتشار : ۴ شهريور ۱٣۹۷