واژه های رنگین
از احساس درد


• تقدیم به تمام مادران و پدران داغداری که در طول چند دهه فرزندانشان طمعه طنابهای دار جمهوری اسلامی شدند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱ مهر ۱٣۹۷ -  ۲٣ سپتامبر ۲۰۱٨


 

تهیه و تنظیم: سیامک زارع
متن: شمه صلواتی