غارت خزانه‌ی دولت‌های اروپایی - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : حمید نوشادی

عنوان : ارزش کرون
در زیر نویس ذکر شده است: ارزش هر کرون دانمارک حدودا معادل یک‌چهارم یورو و یا پانزده‌صدم دلار آمریکاست.
ارزش هر کرون دانمارک حدود سیزده سنت (یورو) است.
٨۷۰۱۰ - تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹۷