سه سروده


یوسف صدیق


• صبح آرام پاییز ...
به یکدیگر تکیه داده اند:
سکوت اورهان پاموک
و خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر.
از قفسه ی کتاب ها
بوی جنگ و صلح می تراود
و در افق تنهایی
سنگ آفتاب می درخشد. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱٨ آبان ۱٣۹۷ -  ۹ نوامبر ۲۰۱٨


 
(۱)
صبح آرام پاییز ...
به یکدیگر تکیه داده اند:
سکوت اورهان پاموک
و خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر.
از قفسه ی کتاب ها
بوی جنگ و صلح می تراود
و در افق تنهایی
سنگ آفتاب می درخشد.
مدادم را کنار می گذارم
و چون متنی
به انتظار اولین خوانش می نشینم.
.

(۲)

نامش سایه بود
آفتابی
که بر دلم تابید.
خوشبختی شاید
در ورودی یادها کمین می کند
تا دوباره بیاید.
.

(۳)

ریشه هایش آویزه ی شاخه ها.
انجیر معابد، تجلی رفتن
از نغمه ای به نغمه ی دیگر.
ببین چگونه ناگزیری ماندن،
بودن یا نبودن را رقم می زند.
.

پاییز ۱۳۹۷