زلزله ی کرمانشاهان - اسماعیل خویی

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.