قبل از اینکه زود "دیر" شود روژاوا باید تصمیم بگیرد - اردشیر زارعی قنواتی

نظرات دیگران
  
    از : کیا

عنوان : توازن نیرو ها در سوریه میتواند به نفع کردها رقم بخورد!
کوبانی فراموش نشدنی و فرهنگی جدید را در منطقه شروع کرد،اکنون تشکل کرد ها در سوریه در صورت حمله ترکیه و یا اسد ،میتواند حماسه ای بزرگتر ایجاد کند،کمی صبر لازم است.
٨۷۷٨۱ - تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۷