غزلِ تا همیشه


سعید یوسف


• دلم توقعِ تفریحِ سالمی دارد
لبت مخالفتِ غیرِ لازمی دارد

اگر چنین به تو قانونِ دلبری گفته ست
مگرنه تبصره ای یا متمّمی دارد؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۵ بهمن ۱٣۹۷ -  ۲۵ ژانويه ۲۰۱۹


 
دلم توقعِ تفریحِ سالمی دارد
لبت مخالفتِ غیرِ لازمی دارد

اگر چنین به تو قانونِ دلبری گفته ست
مگرنه تبصره ای یا متمّمی دارد؟

کلام تلخ چه سودی کند، که هر شیرین
به گردِ خود مگسانِ مزاحمی دارد

اگر نه با سخنی، با اشاره ای بنواز
زبانِ ناشنوایان، علائمی دارد

به باغ، منتظرت تا همیشه می مانم
رسیدنِ تو اگر فصل و موسمی دارد

به روستای تمنّای من اگر آئی،
کنارِ جوی و نسیمِ ملایمی دارد

غمین نشسته ام و عکسی از تو در دستم
مرور خاطره ها هم عوالمی دارد(سعید یوسف)