نقدی بر بیانیه رضا پهلوی در چهل‌سالگی حصر ایران - عبدالستار دوشوکی - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : م حمیدی

عنوان : احترام به شخصیت
اقای دوشوکی باسلام - احترام به شخصیت قطعا باید با پس زمینه ای از دیدگاه بینش و نوع نگرش انسانی طرف مقابل باشد . احترام به شخصیت به خوش آمد به چشم و ابروی طرف مقابل نیست . پرونده سیاسی همین چند ساله شاهزاده که هنوز حاضر نیست از لقب غصبی شاهزاده گی انگلیس پرورانده اش دست کشیده و پاسخ ثروت به چپاول رفته ملی را که در حساب های خاندان پهلوی انباشته شده بود را بدهد .و رژیم فاسد و دیکتاتوری پدر و پدر بزرگش را به نقد بکشد و از هر فرصتی برای طرد نیرو های ملی و چپ بهره می گیرد . به نقل قول از خود تان هنوز به تفرقه و سکتارسیم پهلوی چی ها شدیدا پایبند است معنائی جز تملق محافظه کارانه ندارد
٨٨۴۶۲ - تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣۹۷