سالروز جان باختن خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : زندانی زنجیری

عنوان : انقلاب ۵۷ را خمینی ربود!
انقلاب ۵۷ را مرتجعین مذهبی با ساخت وپاخت با باز مانده های رژیم سلطنتی و حمایت آمریکا ترمز کرده وربودند.
اکنون پس از ۴۰ سال سیاه مبارزان واقعی ، قربانیان این انقلاب حق شناسایی دارند.
مبارزه برای رهایی ادامه دارد.
٨٨۵۲۵ - تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۷       

    از : حسن نکونام

عنوان : پیام به یاران در سراسر ایران!
یاران عزیز و گرامی، با درود به همه شما! انقلاب ناتمام ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را، باید ادامه بدهیم و به سر منزل مقصود برسانیم.

اول- روز سه شنبه، ۲۳ بهمن، ساعت هشت و سی دقیقه بامداد، در مقابل بیمارستان توس در تهران، حضور بهم می رسانیم، و مادر فروغ را، تا رسیدن به آرامشگاه خود، همراهی می کنیم.

دوم- روز جمعه، ۲۶ بهمن، ساعت ۱۰ صبح، در قطعه ۳۳ گورستان بهشت زهرا، در تهران، حضور بهم می رسانیم، تا با یارانمان کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی، تجدید پیمان کنیم.

مادر فروغ، و یارانمان کرامت و خسرو، رهرو راه آزادی و سوسیالیسم بودند. همان راهی که، همه انسان های عاشق رهائی و ازادی و عدالت اجتماعی، در مسیر آن ره می پیمایند.

با شرکت فعال در این مراسم ها، سرود رهائی و آزادی و عدالت را سر دهیم، و با یاران خود پیمان بندیم که، راهشان را تا رسیدن به هدف انسانی آنها ادامه خواهیم داد.
به پیش عزیزان، به پیش!
مغز و قلب ما، از راه دور با شماست.
٨٨۴۹۹ - تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۷