آیا ایران شانسی برای گذار به دمکراسی دارد؟ - یونس شاملی

نظرات دیگران
  
    از : امیر ایرانی

عنوان : دمکراسی خواهی و شاه وشیخ خواهی چه جالب جمع اضداد
هم میهن آقای شیر راستگو(اسد صادق) با کوبندگی خاص که نشان از کوبندگی در هاون نیست نکته ای را در خصوص نگرش و من وامثال من( امثال دار شدیم چه جالب) هم مرا متهم به دمکراسی خواهی کرده و هم متهم به شاه وشیخ خواهی!
چه جالب، دو چیز متضاد را در من و امثال من کشف کرده است. خداوند شما را عمر دراز دهد برای یافتن کشفیان خاص
٨۹۰۲٨ - تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱٣۹۷       

    از : اسد صادق

عنوان : دمکراسی در ایران کوبیدن آب در هاونگ
سخن را خیلی کوتاه منتها خیلی پوست کنده بگویم دمکراسی در ایران و احقاق حقوق ملل غیر فارس آنهم بشکل برابر عین کوبیدن آب در هاونگ میباشد تفکر حاکم شاه- خمینی که تبلورش در این آقایان امیرایرانی و امثالهم به خوبی قابل درک است ، ایران یا بهمین شکل و فلسفه تاسیس دولت ایران که اساسش بر شونیزیم فارس و دیکتاتوری بنا شده به حیاتش ادامه میدهد یا اینکه درب زندان ایران باز میشود و ملل زندانی آزاد میشود . فکر میکنم این کامنت من مثل قبلی ها انتشار پیدا نکند منتها من این کامنت را نگه میدارم و به خود آقای شاملی نشان میدهم
٨۹۰۲۵ - تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱٣۹۷       

    از : امیر ایرانی

عنوان : بکارگیری خرد نقاد برای محدود کردن نوشتارها
با درود
جناب پیروز تلاش گر نکاتی را در مورد روش سودمند شدن نوشتارها مطرح کرده که باید گفت
در دنیای جدید پیام دهی و پیام رسانی، فضا برای ارائه نوشتارهای مختلف فراهم شده است و هرکس هم می تواند نوشتارهایش را ارائه دهد و حتی مکان انتشار را حوزه خصوصی خود تعریف کند.
اما در مکان های خاص پیام دهی، باید شرایط بکارگیری خرد نقاد آنهم با نقادی بی رحم و عریان چنان فراهم شود که آن نگارنده پی ببرد که ضعف کارش کجاست
یا آن ضعف را برطرف می کند و یا اگر صداقت داشته باشد متوجه می شود اینکاره نیست و نوشتارهایش را مچاله می کند و در سطل ذباله می اندازد نه خودش را به زحمت می اندازد و نه وقت دیگران را تلف می کند
٨۹۰۲۴ - تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱٣۹۷       

    از : peerooz

عنوان : .Embarrassment of riches
در انگلیسی اصطلاحی وجود دارد که ترجمه ای از فرانسه است و تقریبا به مفهوم دلخوری اغنیاست. یعنی اغنیا نمیدانند با این همه ثروت چه کار کنند.

کامنت جناب ایرانی بجاست ولی با این تصحیح که جلو دهان مردم را نمیشود گرفت ولی میشود گفته را کوتاه و خلاصه کرد که امکان بررسی باشد و البته فریاد ما تاکنون به جایی نرسیده است.
٨۹۰۲۱ - تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣۹۷       

    از : peerooz

عنوان : "بدین راه و روش می‌رو که با دلدار پیوندی".حافظ.
جناب ایرانی,
این بامزه ترین و بدون ابهام ترین کامنتی بود که تا کنون از شما دیده ام.
٨۹۰۱۲ - تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣۹۷       

    از : امیر ایرانی

عنوان : نظرات را بپذیربقیه ...
درود بر آ. طهرانی آشنای قدیمی امیدوارم تندرست باشی.
حالا شما همین نظرات را از ما بپذیر، مقاله نوشتن را بگذار برای دیگران.
البته
اینقدر مقاله نویس هست که باید یک فکری بحالشان کرد به یک طریقی باید تعدادشان کم شود چون کارشان وقت دیگران را گرفتن است
حالا شما می خواهی که ما هم شروع کنیم به گرفتن وقت دیگران
٨۹۰۰۲ - تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۷       

    از : آ طهرانی

عنوان : مشکلا ت مردم فارس با مشکلات دیگیر ملل داخل ایران یکی نیست
اقای امیر ایرانی
شما با حضور همیشه درصحنه خودتان و انتقادات انچنانی، چرا خودتان یک مقاله درج نمی فرمایید که ما هم با افکار
بلند وبالایی شما هم اشنا شویم.. ׳
٨٨۹۹٣ - تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۷       

    از : امیر ایرانی

عنوان : القائات ضد آزادی خواهی و ضد دمکراسی خواهی
در رابطه با تحولات اجتماعی ایران اینکه یک تحلیلی ارائه شود که در پایان نتیجه اش این بشود که تحلیلگر می خواهد از دمکراسی بنفع تفکر قوم خواهی استفاده کند، این تحلیل از اساس اشتباه است و حتی می توان آنرا فریبکارانه دید و این تحلیل را در دنباله همان روش تفرقه افکنانه ای دید:
که هم می خواهد آزادی را به حاشیه براند و هم دمکراسی را عامل ویرانی هایی که در شقه شقه شدن جامعه که در تضادهای مصنوعی ایجاد می شود القا کند؛
آنهم آزادی خواهی و دمکراسی خواهی که آورنده یک روحیه اتحاد آفرینی و برابری طلبی انسانمدارانه برای تمام شهروندان ایرانی است؛
که درآن آزادی و دمکراسی یک زیست جمعی با حقوق برابر که توان یک حرکت ملی ایرانی پویا برای تمام ایرانیان شکل خواهد داد و خواهد آفرید.
٨٨۹۷۷ - تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۷       

    از : امیر ایرانی

عنوان : درود بر کوره های آدم سوزی که وجودشان نعمتی است برای...
نظر دهنده تازه وارد اما قدیم روشی، در برخورد با نوشتار آقای شاملی موضوعی را مطرح می کند که درکش سخت است
ایشان از خر شیطان پایین نمی آید و می گوید الا و بلا باید اسلام را ریشه کن کنیم تا بتوانیم بقیه کارها را انجام دهیم.
اینجا یک پرسشی مطرح می شود
اگر چند میلیون از ساکنین سرزمین ایران حاضر به دست کشیدن از اسلام نباشند و بگویند کار به کار ما نداشته باشید آنوقت باید چه کار کنیم؟
یک راه می ماند: کوره های آدم سوزی را باید برقرار کنیم!
درست می گویم آقای کامیار مفید؟
وقتی محل زندگی فردی در آلمان باشد شاید بتوانداز بازماندگان کوره داران را بیابد و مشورت لازم را نیز کسب کند.
٨٨۹۶٨ - تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۷       

    از : کیا

عنوان : شانس همیشه موجود است
مهمترین نکته در نوشتار نویسنده ،عدم تمرکز قدرت و فدرالیسم است.
جامعه ما شاید با یک انبساط و کمی بعد یک انقباض مانند بیگ بنگ به دمکراسی فدرالیسم برسد.
در نتیجه تجزیه کشور و تجزیه قدرت مذهبی و دوباره به هم پیوستند دمکراتیک کشور دیر از ذهن نیست .
٨٨۹۶۷ - تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۷       

    از : کامیار مفید

عنوان : اگر نویسنده محترم جواب سوال را خودش میداند دیگر چرا از مخاطبینش میپرسد؟
جناب یونس شاملی ابتدا در تیتر نوشته اش میپرسد:"آیا ایران شانسی برای گذار به دمکراسی دارد؟" بعد سر آخر نوشته اش جواب میدهد:"ایران شانس گذار به دمکراسی را خواهد داشت." در حالیکه یک آری یا نه برای جواب سوالش کافی بود! ولی من با یک کلمه میگویم نه!!! چونکه تا زمانیکه اسلام عقب مانده در ایران چه با دخالتش در سیاست یا بدون دخالتش در سیاست و قدرت باز مانع بزرگی برای رسیدن به دمکراسی بوده و میباشد و خواهد بود به صدها دلیلی که میتوانم برایتان برشمرم! آماده اید؟ حالا نویسنده گرامی چطور بدون ممنوعیت این غده سرطانی بنام اسلام در ایران میخواهد به دمکراسی هم برسد برایم یک معما باقی میماند چونکه مثل اینست شما میخواهید با بیماری سرطانی مبارزه کنید ولی اجازه بدهید عامل اصلی غده سرطانی که ویروس ( اسلام! ) باشد را کاری بهش نداشته باشیم و دست بهش نزنیم! خب تا زمانیکه این ویروس باشد باز سرطان برمیگردد! پس چاره کار را از یک متخصص بشنوید و به مردم آدرس غلط ندهید که با حضور اسلام در ایران محال و غیر ممکن است به حتی نیمه دمکراسی برسید چه برسد به دمکراسی! در طول ۱۴۰۰ سال از پیدایش اسلام عربها تا به امروز فقط یک کشور اسلامی را نام ببرید که حتی از ابتدائی ترین فرم دمکراسی بهره برده باشد؟ ترکیه که نیمه دمکراسی بود برگردانده میشود به دیکتاتوری اسلامی توسط رجب اردوغان! شما مشکل اصلی سد راه ایجاد دمکراسی در ایران را که اسلام باشد نادیده میگیرید و میخواهید ما را دنبال نخود سیاه بفرستید؟ ابتدا ثابت کنید که احکام اسلام ارتجاعی با دمکراسی تطابق دارد؟ در یک دمکراسی برابری حقوق زنان با مردان از اصول قانون اساسی است ولی اسلام زن ستیز است و میگوید حقوق زن نصف مرد است! زدن زن در یک دمکراسی ممنوع است ولی قرآن اسلام میگوید مجاز است همین دلیلی که یک مسلمان در دادگاه آلمان برای کتک زدن زنش آورد که طبق شریعت اسلام عمل کرده اگر زن حرف مرد را فرمان نبرد باید کتکش زد. قاضی دادگاه هم بهش حق داد اگر که میگویم به اعتقادات مذهبی باید احترام گذاشت خب این مرد مسلمان هم طبق عقیده اسلامی اش عمل کرد و خوب کرد زنش را کتک زد! شما در برقراری دموکراسی در ایران با مقاومت وحشتناکی از جانب مرتجعین اسلامی برمیخورید که حتی حاضرند برای حفظ اسلام پوسیده شان به جهاد مقدس دست بزنند و خون میلیونها ایرانی را بریزند تا اسلام حفظ شود! با دین وحشی روبرو هستیم که نمایندگانش حتی از کلمه دمکراسی وحشت دارند!
٨٨۹۶۶ - تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۷