سالی که گذشت! - فریبرز رئیس دانا

نظرات دیگران
  
    از : هموطن

عنوان : یعنی چه!
آقای رئیس دانا همیشه شعارهای زیبای دفاع از کارگران را می دهند ولی در عمل نشست و بر خاستن اش با بالائی ها و افراد کاسبکار رسانه ای است. این که به عنوان یک کارشناس اقتصادی و به اصطلاح طرفدار یا بدتر تئوریسین چپ بنویسند:
بی تردید ترامپ، پنس، پمپئو، جینا هاسپل، هوک، بولتون و جولیانی مسئولیت افزایش فقر و محرومیت و مرگ و میر ناشی از آن را در ایران بر عهده دارند.
یعنی چی؟! خیانت و نادانی و زورگیری دولت جمهوری اسلامی و نظام فاسد اش چه ربطی به عوامل خارجی دارند!! پس بفرمائید همه دولتهای دموکراتیک و صاحب رفاه اجتماعی را ااز لطف و مرحمت این افرادی که شما نام برده اید برخوردار می شوند!!
جناب رئیس دانا! شما یا میدانید و سکوت مصلحتی دارید و یا نمیدانید که غارت ثروتهای ملی و حراج منابع سرشار ایران را چین و روسیه و اتحادیه اروپا و حتی پاکستان و هندوستان از فاشیستی ترین حکومت تاریخ هدیه می گیرند و سوریه و عراق و لبنان و سهم تروریستها که جای خود دارد!
متاسف ام در این سال نو که نشانه ای از -نو-بودن در افکار اکثریت ما ایرانیان کمتر دیده می شود نتوان به فکری-نو- استناد کرد.
٨۹۱۵۷ - تاریخ انتشار : ۴ فروردين ۱٣۹٨