حزب حکمتیست (خط رسمی): علیه قلدری و میلیتاریزم امریکا



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۰ ارديبهشت ۱٣۹٨ -  ۱۰ می ۲۰۱۹


به دنبال تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران، اضافه کردن تحریم صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس و بالاخره کشیدن ناوگانهای لینکلن به خلیج فارس، اعلام ادامه استقرار پایگا نظامی خود د عراق با هدف کنترل ایران، فضای جنگی نه فقط ایران که کل خاورمیانه را فرا گرفته است.
بعد از تجربه حمله نظامی امریکا به عراق، افغانستان، پس از به خون کشیدن مبارزه مردم در سوریه و لیبی، پوچ بودن تحمیل این جنگ ها به بهانه "خلع سلاح صدام از سلاح های کشتار جمعی"، مبارزه با "تروریسم اسلامی"، "گسترش دمکراسی"، "دخالت های بشردوستانه" و "خطر ایران هسته ای"، دیگر بهانه "مقابله با تهدیدات منطقه ای ایران" برای لاپوشانی قلدری امریکا و تبدیل خاورمیانه به میدان کشمکش امریکا و رقبای جهانی و دست بالا پیدا کردن امریکا، کسی را فریب نمیدهد. کشمکشی که بهای آن را باید میلیونها انسان بیگناه در خاورمیانه با نابودی زندگی، گرسنگی کشیدن، جنگ و کشتار بدهند.
تهدیدات و قلدری آشکار هیئت حاکمه آمریکا، فضای جنگی و کابوسی که به کمک رسانه های رسمی و نوکر و مواجب بگیر به مردم ایران و منطقه تحمیل کرده اند، قرار است موقعیت افول یافته امریکا در جهان و خاورمیانه، و در جنگ اقتصادی با حریفان جهانی او را بهبود بخشد.
امروز شالاتان ترین، کلاش ترین، غیرمسئول ترین و دست راستی ترین عناصر و در راس آنها لمپن مولتی میلیاردری چون ترامپ در راس هیئت حاکمه امریکا قرار گرفته اند. عناصری که حتی "موازین و مقرارات بین المللی" دست پخت ارتجاع جهانی مانع قلدری و تهدیدهای نظامی و یکه تازی شان نمیشود. ترامپ قرار است با به تباهی کشاندن زندگی مردم در ایران، عراق، افغانستان، سوریه، لیبی و ....، با تحمیل عقب گرد و تسلیم و سکوت به جهانیان، به عنوان مرد "پیروز" این میدان عروج کند و دور دیگر در مقابل حریفان خود در آمریکا، در مسند قدرت بماند.
مستقل از اهداف ترامپ و متحدین اش در منطقه، مستقل از ادعای ترامپ مبنی بر در دستور نبودن حمله نظامی و آمادگی برای مذاکره با جمهوری اسلامی، شلیک هر گلوله و هر تحریکی از جانب هر کس از طرفین این ماجرا، میتواند کل منطقه را به آتش بکشد. فضای جنگی امروز در ایران و منطقه تماما محصول مستقیم قلدری نظامی هیئت حاکمه امریکا است.
قربانیان این جنگ اقتصادی و فضای ملتهب و ترسناک نظامی در وهله اول مردم ایران اند. اما ابعاد مخرب و ضد انسانی این گردنکشی و افسار گسختگی ترامپ و همراهان او، تنها به مردم ایران و منطقه خاورمیانه محدود نمیشود، بلکه و بعلاوه این تعرضی آشکاربه بشریت متمدن و تلاش برای به سکوت و تسلیم کشاندن مردم در جهان، در خود آمریکا وغرب، است. عواقب سیاسی این قلدری و زورگویی اگر عاملین آن از جانب بشریت عدالتخواه در جهان، افسار نشوند و اگر حاکمین بر آمریکا سر جایشان نشانده نشوند، عقبگردی سیاسی، اجتماعی و اخلاقی را به جهانیان تحمیل خواهند کرد. باید به این جنگ اقتصادی علیه مردم ایران، به فضای جنگی و میلیتاریزه کردن منطقه، به نا امن کردن هر روزه و هر لحظه زندگی مردم در ایران و منطقه پایان داد.
حزب حکمتیست (خط رسمی) تهدید و قلدری آمریکا، تحریمهای اقتصادی علیه مردم ایران و تبدیل خلیج فارس و کشورهای همجوار ایران به میدان مانور نظامی و... را، با هر توجیه و بهانه ای شدیدا محکوم میکند.
ما در کنار میلیونها انسان حق طلب و آزادیخواه در ایران، ضمن ایستادن در مقابل قلدری و گردنکشی دولت آمریکا، با همه توان خود مانع سوءاستفاده حاکمان بر ایران از این فضا و تهدیدات، برای عقب راندن مبارزه حق طلبانه طبقه کارگر و مردم آزادیخواه ایران خواهیم شد. ما همراه طبقه کارگر ایران و محرومان این جامعه، تلاش میکنیم همه جهانیان، خصوصا هم طبقه ای های خود در آمریکا و اروپا را علیه افسار گسیختگی ترامپ و همراهان او به میدان بیاوریم.

حزب حکمتیست (خط رسمی)
١٩ اردیبهشت ١٣٩٨ (٩ مه ٢٠١٩)