بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران در محکومیت صدور حکم هجده سال زندان برای سه نویسنده - اخبار روز

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.