یک جهان بیداری


نیلوفر شیدمهر


• نمی دانم چه زمان بود
             یک دقیقه پیش یا سال‌ها قبل
و در چه مکان
             اینجا آنجا
یا هیچ کجا که تو
          به خواب‌های پریشان من آمدی ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹٨ -  ۲۱ می ۲۰۱۹


 
نمی دانم چه زمان بود
             یک دقیقه پیش یا سال‌ها قبل
و در چه مکان
             اینجا آنجا
یا هیچ کجا که تو
          به خواب‌های پریشان من آمدی
و من
          به خواب‌های آشفته‌ی تو               

تنها می‌دانم که هنوز
             در این مشوشِ پرتشویش
منتظرم شاید
            رویایمان یکی شود یک روز
و در یک جهان
            به هم برسیم         
خوش و خرم
          در منتهای بیداری.


نیلوفر شیدمهر
۲۰ ماه می ۲۰۱۹