نامه عمومی دانشجویان دانشگاه تهران در رابطه با تجمع ۲۳ اردیبهشتاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱ خرداد ۱٣۹٨ -  ۲۲ می ۲۰۱۹


ما دانشجویان دانشگاه تهران، در اعتراض به تهمت‌پراکنی‌ها، تهدیدها و پرونده‌سازی‌های نهاد‌های انضباطی_ امنیتی درون و بیرون دانشگاه و همچنین اشخاص و مسئولان وابسته به این نهادها، موارد زیر را ضمن اطلاع به تمامی دانشجویان آزادی‌خواه، خطاب به مدافعان دانشگاه پادگانی اعلام می‌داریم:

۱. طی چند سال گذشته شوراهای صنفی، فعالان صنفی و شورای عمومی دانشجویان بارها و بارها درخواست تشکیل جلسات پرسش و پاسخ با هیئت مدیره‌ی دانشگاه و همچنین جلسات هم‌فکری و گردهمآیی برای بررسی و پیگیری مطالبات و حقوق دانشجویی را از طرق قانونی متعدد تحویل مقامات مربوطه داده‌اند اما همواره با کارشکنی آنان و تعویق‌ها و تعلل‌های مسئولان روبه‌رو شدند.
دانشگاه تهران از سال ۹۴ تا کنون تنها دو جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی را به چشم دیده است‌ و از برگزاری آخرین جلسه شورای عمومی دانشجویان بیش از دو سال می‌گذرد.

ما صراحتا پرسش می‌کنیم: چگونه بسیج (نهادی وابسته با بدنه دانشجویی محدود) طی یک روز امکان تشکیل جلسه‌ای مستقیم با رئیس دانشگاه و معاونین وی را یافته است اما شورای صنفی که نماینده مستقیم تمام دانشجویان است طی چند سال مکاتبه و مذاکرات متعدد، امکان برگزاری جلسه عمومی را نداشته است؟
ما دانشجویان مصرانه خواستار برگزاری جلسه‌ی پرسش و پاسخ عمومی و علنی یک روز پس از تحویل این نامه به دانشگاه، با حضور رئیس دانشگاه و معاونان وی می‌باشیم. هرگونه پاسخ مسئولان دانشگاه به این مطالبه عمومی موضع حقیقی و مسئولیت پذیری آنان در برابر دانشجویان را به نمایش همگان خواهد گذاشت و قضاوت خواهد شد.

۲. چگونه و با چه انگیزه‌ای یک نهاد حاضر در دانشگاه و همراهان برون دانشگاهی آن در روز برگزاری یک تجمع "قانونی" و "دانشجویی" ، اجازه و فرصت برخورد فیزیکی و امنیتی با دانشجویان را می‌یابند؟ مقامات مسئول وظیفه دارند پاسخگوی آسیب‌های متعدد جسمی وارد شده به دانشجویان متجمع در حریم دانشگاه باشند و این مسئله طی روزهای آتی تا رسیدن به نتیجه‌ی مشخص از جانب دانشجویان قاطعانه پیگیری خواهد شد.

٣. وابستگان نهادهای پادگانی و امنیتی چگونه اجازه یافته‌اند که با صراحت هر چه تمام‌تر و در اختیار داشتن انحصاری تمامی امکانات رسانه‌ای _که اساساً می‌باید در اختیار همگان باشد_ فضاسازی‌های کذب و پرونده سازی‌های خود را مفتضحانه پیش ببرند و علناً از نیروها و نهادهای امنیتی و قضایی برون دانشگاهی تقاضای برخورد با مطالبه‌گری چهارچوب‌مند و درون دانشگاهی دانشجویان را داشته باشند؟

ما خواستار انجام وظیفه‌ی مسئولان دانشگاه در راستای صیانت از آزادی مشروع دانشجویان برای طرح و پیگیری مطالبات حقه خود و کوتاه کردن هرچه سریع‌تر دست نیروهای خودسر و امنیتی‌ از حریم دانشگاه هستیم‌.

ما موکدا اعلام می‌داریم هرگونه برخورد انضباطی، امنیتی با متجمعین روز دوشنبه، برخورد قاطع بدنه‌ی دانشجویی را در راستای صیانت از حقوق همکلاسی‌هایشان همراه خواهد داشت.

پی‌نوشت:

۱. دانشجویان جلسه‌ی پرسش و پاسخ مذکور در متن بیانیه را تنها با حضور ریاست دانشگاه به رسمیت خواهند شناخت.
۲. صورت‌جلسه‌ی مورد نظر دانشجویان که مبتنی بر مطالبات دانشجویی خواهد بود ، متعاقبا علام میگردد.