۳۰درصد ایرانی ها نمی خواهند در ایران زندگی کننداخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۲ خرداد ۱٣۹٨ -  ۱۲ ژوئن ۲۰۱۹


براساس پیمایش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ی ایران ۲۹.٨ درصد از مردم تمایل به زندگی در کشوری به جز ایران دارند.

سایت عصر ایران به نقل از دکتر محمد‌رضا جوادی‌یگانه استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران می گوید در این پیمایش اصول علمی مراعات شده و محدود به یکی دو جا نبوده و ۴۲۶ شهر مرکز شهرستان و ٨۲۰۰۰ نمونه را در بر‌می‌گیرد و مربوط به سال ۱٣۹۵ است، که اتفاقا وضعیت رضایت و امید اجتماعی بهتر بود.
پاسخ دهندگان در این نظرسنجی نگفته‌اند الزاما کشورهای اسکاندیناوی که استانداردهای زندگی در آنها بالاست یا امریکا و کانادا و استرالیا و اروپای غربی که از نظر توسعه انسانی خیلی بالا به حساب می آیند (ایران، بالا و کشورهایی چون عراق متوسط به حساب می آیند). بلکه گفته اند هر جا به جز ایران.