غزال های تشنه - محمود طوقی

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.