درآمد کلان اراذل و اوباش از اجاره پیاده‌روها به دست‌فروشان - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : ژیلا سامانی

عنوان : پول رسانی
به نظر من این مطلب نشان می دهد که چگونه رژیم به اراذل و اوباش طرفدار خود پول و پله می رساند. تا زمانی که صلاح بدانند این کار را می کنند بعد هم که خواستند دستفروشان را جمع کنند، منبع تغذیه ی دیگری برای این اراذل و اوباش پیدا می کنند.
۹۰۵۴۵ - تاریخ انتشار : ۲٣ تير ۱٣۹٨       

    از : قاصدی

عنوان : زمینه سازی برخورد خشونت آمیز با دستفروشان
سلام . ببخشید در این مورد اطمینان ندارم. اما فکر می کنم این مطلب که گویا در روزنامه ایران منتشر شده و شما بازنشر کرده اید مطلبی است با هدف آماده سازی روانی مردم برای برخورد خشونت آمیز با دستفروشان و جمع کردن آنان از سطح شهر نوشته شده است. حالا چه طور سر از اخبار روز درآورده، الله اعلم.
۹۰۵٣۰ - تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱٣۹٨