پیش از انفجار


سعید سلطانی طارمی


• لطفا... آقای پلیس!
مرا به خاطر بسپارید
دارم از چهار راه عبور می‌کنم
آن‌سوی چراغ اگر بمبی، کمربندی، کلاهی
منفجر شد... ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ٨ مرداد ۱٣۹٨ -  ٣۰ ژوئيه ۲۰۱۹


 لطفا... آقای پلیس!
مرا به خاطر بسپارید
دارم از چهار راه عبور می‌کنم
آن‌سوی چراغ اگر بمبی، کمربندی، کلاهی
منفجر شد...

لطفا مرا... نگاهم کنید.
چشم‌هایم قهوه‌ای
قدم ۱۷۰
دندانهایم سالم
               و موهایم؟
روزگاری خرمایی بود.
جوانتر از بغدادم
و پیرتر از تهران
در خانه های کابل به دنیا آمده ام
و تمام کوچه‌های حلب را عاشق بوده‌ام
وجب به وجب در صنعا مرده‌ام
و حرفی بوده‌ام بر سنگ‌نوشته‌های زاگرس

اینک اینجایم
نامم سعید
احمد
ایلیا
یاشار
و آریاست
لطفا ...آقای پلیس
مرا به خاطر بسپارید.


٣/۱۱/۹۵