مردم درست نشانه گرفته اند؛ علی خامنه ای عامل اول سرکوب و جنایت در ایران - اخبار روز

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.