اعتصاب سراسری در فرانسه در اعتراض به طرح افزایش سن بازنشستگی؛ دو میلیون نفر در خیابان - اخبار روز

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.