جنبش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» نه بیعت می‌کند، نه وکالت می‌دهد!
ریوار آبدانان عضو شورای رهبری کنفدرالیسم دموکراتیک جوامع کوردستان (ک.ج.ک)


ریوار آبدانان


• اگر کسی حرف تازه‌ای دارد و داعیه‌ی دموکراسی‌خواهی دارد اول باید یاد بگیرد که حق ندارد برای کردها، بلوچ‌ها، زنان و دیگر خلق‌ها و طبقات ستم‌دیده خط و نشان بکشد. گلوله و اعدام نتوانسته این جنبش را به عقب براند، پس کسی با ریاکاری و ژست قیم‌مآبانه سعی نکند این جنبش را تسلیم خود سازد. جنبش «ژن ژیان ئازادی» از خط و نشان کسی نمی‌ترسد و تمام خطوط قرمز سلطه‌طلبان را زیر پایش لگدکوب خواهد کرد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲ بهمن ۱۴۰۱ -  ۲۲ ژانويه ۲۰۲٣


 ائتلاف‌های سیاسی‌ای که با پول و برنامه‌ی ابرقدرت‌های جهانی تشکیل می‌شوند و به ارزش‌های جنبش «ژن ژیان ئازادی» بی‌توجه‌اند به‌نوعی تداوم رژیم جمهوری اسلامی، مرکزگرایی و استبداد ایرانی تحت نام و شکل دیگری هستند. این ائتلاف‌های سیاسی تنها هدف‌شان مصادره‌ی دستاوردهای جنبش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» و قبضه‌کردن قدرت در روز فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی است. این ائتلاف‌ها چه متشکل از اشخاص باشند و چه سازمان‌ها و احزاب، نه‌تنها دردی از مردم ایران دوا نمی‌کنند بلکه آن‌ها را شدیدتر و کوه مشکلات را رفیع‌تر می‌سازند. ائتلاف تنها هنگامی همراستا با جنبش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» حرکت می‌کند و مثبت است که معیارهای دموکراتیک در تشکیل آن مبنا گرفته شوند، اهداف و برنامه‌های آن ناشی از یک اجماع دموکراتیک باشند و از هرنوع روش بیعت‌وار، تحمیلی و وابستگی‌ساز دور باشد. مثبت یا منفی بودن یک ائتلاف از محتوای آن مشخص می‌شود. وقتی ائتلاف بر پایه‌ی ملی‌گرایی مرکزگرای ایرانی و حواله‌کردن مطالبات زنان و خلق‌های تحت‌ستم به بعدها باشد قطعا یک ائتلاف ویرانگر و منفی خواهد بود. ائتلافی که خمینی حول دیکتاتوری خودش تشکیل داد، بسیار شبیه همین ائتلافی است که اکنون برخی نیروهای تشنه‌ی قدرت به دنبال آن هستند. ملت کرد برای همپیمانی و ائتلاف دموکراتیک با همه‌ی نیروهای سیاسی آماده است اما برای هیچ دیکتاتور فعلی و کسی که بخواهد دیکتاتور آینده باشد سر خم نمی‌کند. کردها اهل بیعت کردن نیستند؛ این را با مبارزه و فداکاری در راه آزادی نشان داده‌اند. زنان آزادیخواه ایران، خلق‌های تحت ستم و خاصه کردها حاضر نیستند به هیچ جریان سیاسی‌ای که خود را از بالا بر اراده‌ی آزادیخواهانه‌ی مردم و ارزش‌های اجتماعی جنبش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» تحمیل کند، وکالت بدهند. این جنبش به راه نیفتاده که دوباره برای خودش قیم و ارباب پیدا کند. جنبش «ژن ژیان ئازادی» رد تمام زندگی‌های ننگینی است که بر پایه‌ی بیعت‌کردن و سرسپردگی و رعیت‌بودن بنا شده‌اند. از دل هیچ بیعت و وکالت‌سپردنی، دموکراسی و آزادی پدید نمی‌آید. آزادی و دموکراسی حقیقی، رد تمام انقیادها و وابستگی‌هاست. جنبش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» با اتکا به نیروی اجتماعی خود و روح دموکراسی‌خواهی مدرن خودش، می‌تواند از تمام بیراهه‌ها و انحرافات احتمالی گذار کند. ما به گذشته بازنمی‌گردیم و هیچ خاطره‌ی خوشی هم از سلسله‌ی قاجار گرفته تا پهلوی و خمینی در ذهن‌مان نیست؛ زیرا ما هرگز بیعت نکردیم و درباری نشدیم. اگر کسی حرف تازه‌ای دارد و داعیه‌ی دموکراسی‌خواهی دارد اول باید یاد بگیرد که حق ندارد برای کردها، بلوچ‌ها، زنان و دیگر خلق‌ها و طبقات ستم‌دیده خط و نشان بکشد. گلوله و اعدام نتوانسته این جنبش را به عقب براند، پس کسی با ریاکاری و ژست قیم‌مآبانه سعی نکند این جنبش را تسلیم خود سازد. جنبش «ژن ژیان ئازادی» از خط و نشان کسی نمی‌ترسد و تمام خطوط قرمز سلطه‌طلبان را زیر پایش لگدکوب خواهد کرد.