خبرهای جهان، ایالات متحده ۳۱ تانک آبرامز در اختیار اوکراین قرار می دهد - اخبار روز

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.