دیدگاه
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

بلشویکها کارگران را به طرف انقلابی رادیکال رهبری کردند
ایزاک دویچر ترجمه: ناصر اصغری
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۶ (۴ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

درباره‌ی پراتیک
نقد دیدگاه بابک احمدی درباره‌ی مارکس و مارکسیسم ـ بخش دوم
م. بیگی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۶ (٣ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

ماتریالیسم دیالکتیکی
استفان کیپفِر، ترجمه: آیدین ترکمه
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹۶ (۱ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سوژه در نظریه‌ی مارکس
پریسا شکورزاده
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۶ (۲۶ فوريه ۲۰۱٨)

    رضا جاسکی

رفراندوم، تقویت یا تضعیف دموکراسی؟
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۶ (۲٣ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

کارگران و سرزمین پدری
رومن روسدلسکی، ترجمه‌ی امید پایدار
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۶ (۲٣ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

چین در سال ۲۰۱۲: سرمایه داری یا سوسیالیستی؟
سمیر امین - برگردان: م. ت. برومند
و دیگر مسئله ها (بخش اول)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۶ (۲۱ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

نرخ اندکِ اشتغال زنان و مسأله‌ی حجاب اجباری
لیلا پاپلی یزدی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣۹۶ (۱۹ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

جامعه ایران نیازمند تغییرات بنیادین
گفتگو با محسن گودرزی، پژوهشگر اجتماعی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱٣۹۶ (۱٨ فوريه ۲۰۱٨)

    مهرداد درویش پور

از انقلاب اسکیزوفرنیک تا واپس گرایی "نوین" در ایران
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣۹۶ (۱۵ فوريه ۲۰۱٨)

    محمدرفیع محمودیان

دختران خیابان انقلاب در کار نمایش
عصر سیاست نمایشی:
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۶ (۱٣ فوريه ۲۰۱٨)

    محمد قراگوزلو

سرمایه داری دولتی شوروی!
۱۹. نقد دولت رفاه
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۶ (۱٣ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سرزمین پدری یا سیاره‌ی مادری؟
میشل لووی| ترجمه‌ی امید پایدار
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۶ (۱۰ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

منازعات جناحی و ظرفیت‌های دموکراتیک
فروزان افشار
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۶ (۱۰ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

تزهایی در باب دگردیسی دموکراسی و اپوزیسیون فراپارلمانی
یوهانس آگنولی | برگردان: ا. حصوری
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۶ (۱۰ فوريه ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶