دیدگاه
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

بلشویکها کارگران را به طرف انقلابی رادیکال رهبری کردند
ایزاک دویچر ترجمه: ناصر اصغری
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۶ (۴ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

درباره‌ی پراتیک
نقد دیدگاه بابک احمدی درباره‌ی مارکس و مارکسیسم ـ بخش دوم
م. بیگی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۶ (٣ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

ماتریالیسم دیالکتیکی
استفان کیپفِر، ترجمه: آیدین ترکمه
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹۶ (۱ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سوژه در نظریه‌ی مارکس
پریسا شکورزاده
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۶ (۲۶ فوريه ۲۰۱٨)

    رضا جاسکی

رفراندوم، تقویت یا تضعیف دموکراسی؟
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۶ (۲٣ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

کارگران و سرزمین پدری
رومن روسدلسکی، ترجمه‌ی امید پایدار
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۶ (۲٣ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

چین در سال ۲۰۱۲: سرمایه داری یا سوسیالیستی؟
سمیر امین - برگردان: م. ت. برومند
و دیگر مسئله ها (بخش اول)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۶ (۲۱ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

نرخ اندکِ اشتغال زنان و مسأله‌ی حجاب اجباری
لیلا پاپلی یزدی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣۹۶ (۱۹ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

جامعه ایران نیازمند تغییرات بنیادین
گفتگو با محسن گودرزی، پژوهشگر اجتماعی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱٣۹۶ (۱٨ فوريه ۲۰۱٨)

    مهرداد درویش پور

از انقلاب اسکیزوفرنیک تا واپس گرایی "نوین" در ایران
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣۹۶ (۱۵ فوريه ۲۰۱٨)

    محمدرفیع محمودیان

دختران خیابان انقلاب در کار نمایش
عصر سیاست نمایشی:
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۶ (۱٣ فوريه ۲۰۱٨)

    محمد قراگوزلو

سرمایه داری دولتی شوروی!
۱۹. نقد دولت رفاه
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۶ (۱٣ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سرزمین پدری یا سیاره‌ی مادری؟
میشل لووی| ترجمه‌ی امید پایدار
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۶ (۱۰ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

منازعات جناحی و ظرفیت‌های دموکراتیک
فروزان افشار
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۶ (۱۰ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

تزهایی در باب دگردیسی دموکراسی و اپوزیسیون فراپارلمانی
یوهانس آگنولی | برگردان: ا. حصوری
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۶ (۱۰ فوريه ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶