جهان
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    عیسی پهلوان

فروپاشی لیبی پدیده ای نمونه وار در دوران پس از جنگ سرد
جهان -  تاریخ انتشار : ۵ تير ۱٣۹۶ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اخبار روز تغییر در خاندان سلطنتی عربستان در راستای سیاست جنگی - اردشیر زارعی قنواتی
جهان -  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣۹۶ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

تغییر ولیعهد در عربستان و آینده ی تحولات در منطقه
جهان -  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣۹۶ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

کاخ سعودی در قبضه جوان جنگ‌طلب - یسرا بخاخ
جهان -  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣۹۶ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۷)

    اردشیر زارعی قنواتی

شمشیر ریاض روی گردن دوحه
جهان -  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۶ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۷)

    اردشیر زارعی قنواتی

زلزله سیاسی در بریتانیا و شکست حزب محافظه کار
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۶ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۷)

    ابوالقاسم گلستانی

درسها و شگفتی های انتخابات ۸ ژوئن ۲۰۱۷ در بریتانیا
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹۶ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۷)

    اردشیر زارعی قنواتی

افغانستان در مسیر بی ثباتی و گسترش خشونت بیشتر
جهان -  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣۹۶ (٨ ژوئن ۲۰۱۷)

    ایرج واحدی پور

خروج ترامپ ازتوافق پاریس، اعلام تعهدموازی فرمانداران
نیویورک تایمز
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹۶ (۵ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

بمبگذار منچستر محصول دخالت (نظامی) غرب در سوریه و لیبی بود!
گلوبال ریسرچ - برگردان: ع. شفق
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹۶ (۱ ژوئن ۲۰۱۷)

    اردشیر زارعی قنواتی

اعلان جنگ "دونالد ترامپ" با "اتحادیه اروپایی"
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣۹۶ (٣۱ می ۲۰۱۷)

    فرهاد مرادی

آن اسب تنها داراییِ غصب شده ام نبود!
فصلِ اول و دوم گزارشِ «دادخواستی برای غرامت» - تاناهاسی کوتز
جهان -  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۶ (٣۰ می ۲۰۱۷)

    اردشیر زارعی قنواتی

سناریوی تعیین شده در نشست ریاض از بحرین کلید می خورد
جهان -  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۶ (۲۵ می ۲۰۱۷)

    ناصر اصغری

پارامتر رادیکالیسم و مقاومت در ایالات متحده آمریکا
جهان -  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۶ (۲۴ می ۲۰۱۷)

    اردشیر زارعی قنواتی

سفر ترامپ به عربستان در راستای تشدید منازعات خاورمیانه
جهان -  تاریخ انتشار : ۱ خرداد ۱٣۹۶ (۲۲ می ۲۰۱۷)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶