جهان
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    عیسی پهلوان

مناسبات ایران و هند در بستر چالش های استراتژیک و ژئوپلیتیک جهانی
جهان -  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۶ (۱۹ مارس ۲۰۱٨)

    اردشیر زارعی قنواتی

جهان در "خشک خیالی" یک سال شمسی را سوزاند
جهان -  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۶ (۱۹ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سرنوشت غوطه ی شرقی در انتظار عفرین
پاتریک کاکبرن - برگردان: ا. مانا
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۶ (۱۷ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

تنزل اخلاق یا سقوط و مرگ آن
حمید علیالی
در نگاهی به عفرین
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۶ (۱۶ مارس ۲۰۱٨)

    حسن رحمان پناه

بی اخلاقی دولت ها و نهادهای سرمایه بین المللی مرز نمی شناسد؟
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹۶ (۱۵ مارس ۲۰۱٨)

    اردشیر زارعی قنواتی

بحران شبه جزیره کره در مسیر مصالحه
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱٣۹۶ (۱۲ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

یادداشت های سردبیر - مانتلی ریویو - مارچ ۲۰۱۸
ا. مانا
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۶ (۱۰ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

گاردین چرا رهبران جهان از این حملهٔ بیرحمانه حمایت می نمایند؟
گاردین - دیوید گرِبر - برگردان: ا. مانا
«جنگجویان اسلامگرا - با حمایت ارتش ترکیه - ویرانی را به منطقهٔ صلح و خِرد در سوریهٔ جنگ زده تحمیل می نمایند
جهان -  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۶ (۹ مارس ۲۰۱٨)

    اردشیر زارعی قنواتی

بحران سیاسی ایتالیا زنگ خطری برای اتحادیه اروپایی
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۶ (۷ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

طرح بیست ماده ای حزب کمونیست روسیه برای انتخابات
اردشیر قلندری
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۶ (۷ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

در غوطه شرقی سوریه چه می گذرد؟
نشریه آنلاین "سول" (چپ) حزب کمونیست ترکیه، ترجمه هاتف رحمانی
جهان -  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۶ (۴ مارس ۲۰۱٨)

    اردشیر زارعی قنواتی

جنگ تجاری دونالد ترامپ با جهان
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۶ (٣ مارس ۲۰۱٨)

    اردشیر زارعی قنواتی

عشق آمریکایی به "اسلحه" و مشکل یک "قانون اساسی" کهنه
جهان -  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۶ (۲۷ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

کارزار انتخابات ریاست جمهوری در روسیه!
اردشیر قلندری
جهان -  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۶ (۲۷ فوريه ۲۰۱٨)

    اردشیر زارعی قنواتی

سوریه متحد در مقابل اتحاد استراتژیک آمریکا – ترکیه
جهان -  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۶ (۲۱ فوريه ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶