میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

پیام تسلیت سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) به مناسبت مرگ محمد جراحی فعال کارگری
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۶ (۵ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: روند استقلال کردستان عراق فورا باید آغاز شود
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۶ (۵ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

فدائیان خلق (اکثریت): بعد از همه پرسی در کردستان عراق، مذاکره به جای تهدید نظامی و محاصره اقتصادی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۶ (۴ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا درباره استقلال کردستان عراق
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۶ (۴ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اتحاد جمهوریخواهان ایران: بعد از همه پرسی هم، تنها راه، بازگشت بر سر میز مذاکره است!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣۹۶ (٣ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): اجازه ندهیم جان سهیل عربی را با "مرگ خاموش" بستانند!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۶ (۲ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): رفیق عمر محمدی چشم از جهان فرو بست
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۹ مهر ۱٣۹۶ (۱ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

پیام همدردی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت رفیق عمر محمدی (کاک کاوه)
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۶ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: همبستگی با کارگران اراک گسترش می یابد
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۶ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اعلامیه حزب حکمتیست در دفاع از رای مردم به استقلال کردستان عراق
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۶ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

بیانیهء حزب سکولار دموکرات ایرانیان دربارهء همه پرسی انجام شده در اقلیم کردستان عراق
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۶ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اطلاعیه ی حزب کمونیست کارگری در مورد اعتراضات کارگری در اراک
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۶ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اطلاعیه حزب کومه له کوردستان ایران در مورد حوادث دیروز شهرهای کردستان ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۶ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

جبهه ملی: با هرگونه جدایی خواهی و تجزیه طلبی در کشورهای خاورمیانه قویا مخالفیم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣۹۶ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): اعتراض به سرکوب وحشیانه ی حرکت های کارگری
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹۶ (۲٣ سپتامبر ۲۰۱۷)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶