میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

اعلامیه مشترک: فراخوان برای راه اندازی و شرکت در تظاهرات و تجمع ها در حمایت از اعتراضات مردمی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۶ (۷ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه شماره ۳ کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره خیزش انقلابی مردم ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۶ (۷ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در باره لزوم هوشیاری سازمانگران محلی، احزاب و سازمان های کردستان و سایر مناطق ملی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۶ (۶ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه مشترک: همه زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان در اعتراضات مردمی، باید فورا آزاد شوند
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۶ (۶ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

بیانیه حزب کمونیست ایران در مورد وضعیت سیاسی کنونی و موقعیت خیرش سراسری توده ها
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۶ (۶ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

بیانیهء تحلیلی نهضت آزادی ایران خارج از کشور از وقایع اخیر
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۶ (۶ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب حکمتیست (خط رسمی): جامعه بپا خاسته مرعوب نمی شود!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۶ (۶ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

روند سوسیالیستی کومه له: کابوس سران رزیم اسلامی به وقوع پیوست
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۶ (۶ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اتحاد فدائیان: برای دفاع از خیزش به ستوه آمدگان از نظام جمهوری اسلامی، همصدا وهمراه شویم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱٣۹۶ (۵ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): پیرامون دستگیری گسترده‍ی جوانان، فعالان دانشجوئی و مدنی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱٣۹۶ (۵ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: دستگیرشدن شدگان اعتراضات اخیر و همه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱٣۹۶ (۵ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک: خیزش مردم ایران علیه استبداد جمهوری اسلامی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱٣۹۶ (۵ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

بیانیه ی ۶ حزب و سازمان سیاسی: از اعتراضات مردم به گرانی، بیکاری، اختناق و فساد در حکومت و علیه جمهوری اسلامی پشتیبانی کنیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱٣۹۶ (۵ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان)- درود بر مردمی که موج نوینی از مبارزات آفریدند!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۶ (۴ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

بیانیه همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران به مناسبت شروع جنبش خودجوش مردم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۶ (۴ ژانويه ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶