میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

سازمان راه کارگر: راه کارگر چهل ساله شد
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۵ تير ۱٣۹٨ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

انجمن جمهوری خواهان ایران - پاریس: پشتیبانی از خواست های مندرج در دو بیانیه سیاسی چهارده تن از کنشگران سیاسی و مدنی ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۴ تير ۱٣۹٨ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

بار دیگر فراخوان برای اتحاد و برنامه ی پیشنهادی اتحاد دموکراسی خواهان ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣ تير ۱٣۹٨ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

کمیته ی مرکزی حزب توده ی ایران: ضرورت بسیج افکارعمومی ایران و جهان، برای جلوگیری از فاجعه ی دهشتناک جنگی دیگر در منطقه!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ تير ۱٣۹٨ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): پشتیبانی از فراخوان حزب چپ آلمان علیه جنگ
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ تير ۱٣۹٨ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا درباره رویدادهای اخیر در خلیج فارس
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣۹٨ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

پیام به نیروهای چپ و فدائیان خلق در آستانه‌ی نخستین کنگره‌ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣۹٨ (۲۰ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

جبهه ملی ایران قتل زندانیان سیاسی را شدیداً محکوم می‌نماید
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹٨ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اطلاعیه مشترک در حمایت از فراخوان به تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹٨ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): اعتراض به قتل رذیلانه ی علی‌رضا شیرمحمدعلی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹٨ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سازمان راه کارگر: رفیق عیدی نعمتی، شاعر همدست مردمان خاموشی گرفت
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

یادنامه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): عیدی نازنین، خداحافظ!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹٨ (۱۰ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سند پیشنهادی به کنگره؛ راستاهای عمومی برنامه حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹٨ (۷ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سند سیاسی پیشنهادی به نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹٨ (۷ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): مذاکره بدون پیش شرط به سود مردم ایران است
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣۹٨ (٣ ژوئن ۲۰۱۹)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰