خبرنامه زندان
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

حمید بابایی با پایان دوران محکومیت از زندان اوین آزاد شد
خبرنامه زندان -  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣۹٨ (۷ اوت ۲۰۱۹)

    اخبار روز

آنیشا اسداللهی با تودیع قرار آزاد شد
خبرنامه زندان -  تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱٣۹٨ (۶ اوت ۲۰۱۹)

    اخبار روز

مجتبی پروین به دادگاه تجدیدنظر احضار شد
خبرنامه زندان -  تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱٣۹٨ (۶ اوت ۲۰۱۹)

    اخبار روز

نامه سرگشاده منیره عربشاهی از زندان؛ احساس پرنده ای آزاد را دارم
خبرنامه زندان -  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹٨ (٣ اوت ۲۰۱۹)

    اخبار روز

دلنوشته سهیل عربی خطاب به مادر دربندش؛ بمان مادر!
خبرنامه زندان -  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹٨ (۲ اوت ۲۰۱۹)

    اخبار روز

آیدین ذاکری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد
خبرنامه زندان -  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹٨ (۱ اوت ۲۰۱۹)

    اخبار روز

ناجی سواری، معلم اهوازی دست به اعتصاب غذا زد
خبرنامه زندان -  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹٨ (۱ اوت ۲۰۱۹)

    اخبار روز

بیانیه عفو بین الملل در خصوص اجرای حکم شلاق پیمان میرزازاده در زندان ارومیه
خبرنامه زندان -  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹٨ (۱ اوت ۲۰۱۹)

    اخبار روز

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی بند چهار زندان اوین، در دفاع از امیرحسین‌ محمدی‌فرد و ساناز اللهیاری و آزادی آنان
خبرنامه زندان -  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹٨ (٣۱ ژوئيه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

مهدی کوخیان با دوختن لب هایش دست به اعتصاب زد
خبرنامه زندان -  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹٨ (٣۱ ژوئيه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

زندان ارومیه؛ شمار زندانیان در اعتصاب غذا به ۶ تن رسید
خبرنامه زندان -  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹٨ (٣۱ ژوئيه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اطلاعیه کمیته دفاع از محمد حبیبی در ارتباط با عدم موافقت با مرخصی بدون حقوق این معلم دربند
خبرنامه زندان -  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹٨ (٣۰ ژوئيه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

افشین برزگر، زندانی سیاسی سابق مجددا بازداشت شد
خبرنامه زندان -  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹٨ (۲۹ ژوئيه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اسرین درکاله، فعال حقوق زنان بازداشت شد
خبرنامه زندان -  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣۹٨ (۲٨ ژوئيه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

زندان ارومیه؛ تداوم اعتصاب غذا و انتقال ۴ زندانی به بهداری زندان
خبرنامه زندان -  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹٨ (۲۵ ژوئيه ۲۰۱۹)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰