سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

موفقیت پوپولیسم درامریکای لاتین


مارک ویسبروت - مترجم: احمد سیف


• در۲۵ سال گذشته نامزدهای ریاست جمهوری وعده داده اند که رفرم اقتصادی را تکمیل کنند و با این وعده، در آرژانتین، برزیل، اکوادور، بولیوی، اروگوئه، ونزوئلا برنده انتخابات شدند. و این البته تعجبی ندارد که واقعیت های اساسی اقتصاد در ۲۵ سال گذشته در سرتاسر امریکای لاتین خبر از عدم توفیق بی سابقه می دهد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٨ خرداد ۱٣٨۵ -  ٨ ژوئن ۲۰۰۶


شبحی بر امریکای لاتین خودنمائی می کند، شبح «پوپولیسم». هفته ای نیست که ناظران هشدار ندهند که منطقه امریکای لاتین دارد به گذشته « پوپولیستی» خود باز می گردد.  به ما درباره عدم موفقیت اقتصادی، شرایط نامناسب برای سرمایه گذاری، دیکتاتوری، ملی گرائی، ضدیت باامریکا، و حمایت گرائی هشدار می دهند. کسانی که زبان مادری شان انگلیسی نیست حق دارند فکر کنند که پوپولیسم به واقع نوعی بیماری است مثل نوعی فلج.
ولی واقعیت چیز دیگری است. به بخش اقتصادی این شورش پوپولیستی که به واقع دارد اتفاق می افتد بنگرید. در۲۵ سال گذشته نامزدهای ریاست جمهوری وعده داده اند که رفرم اقتصادی را تکمیل کنند و با این وعده، در آرژانتین، برزیل، اکوادور، بولیوی، اروگوئه، ونزوئلا برنده انتخابات شدند.و این البته تعجبی ندارد که واقعیت های اساسی اقتصاد در ۲۵ سال گذشته درسرتاسر امریکای لاتین خبر از عدم توفیق بی سابقه می دهد.
درطول ۱۹٨۰ تا ۲۰۰۰ درآمد سرانه منطقه – ابتدائی ترین معیاری که اقتصاددانها برای اندازه گیری موفقیت اقتصادی بکار می برند- فقط ۹ درصد رشد کرده است. برای طول ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میزان افزایش تنها یک درصد بود. ولی درطول ۱۹۶۰ تا ۱۹٨۰ میزان افزایش ٨۲ درصد بود. این سقوط رشد اقتصادی به این معناست که یک نسل و نیم از ساکنان امریکای لاتین فرصتی برای بهبود شرایط زندگی خود نداشته و آن را از دست داده بودند.
د راین جا، در واشنگتن، اغلب سیاست پردازان، از دیدگاه خویش به جنبه های جذاب امریکای لاتین توجه کردند که امریکای لاتینی ها رفرمهائی را که ایشان طلب می کردند انجام داده اند. دولت ها، اغلب محدودیت ها برسر تجارت بین المللی و جریان سرمایه گذاری را لغو کرده اند.صدها میلیارد دلار اموال دولتی به بخش خصوصی واگذارشد، و به بانک های مرکزی اجازه دادند تا نرخ های بهره بالا طلب کنند و هزینه های عمومی را کاهش دادند. ولی پی آمدهای اقتصادی ناامید کننده توجه زیادی جلب نکرد.
آیا پوپولیست ها جدید بهتر از این می توانند عمل کنند؟ بعضی از پوپولیست ترین دولت ها را در نظر بگیرید. رئیس جمهورنستورکرچنر- درآرژانتین- در مه ۲۰۰٣ درشرایطی که اقتصاد ازیک بحران عمیق اقتصادی که بخش اکثریت جمعیت را به زیر خط فقر برد، کمر راست می کرد، به قدرت رسید. او برعلیه طلبکاران خارجی، بر علیه صندوق بین المللی پول، و برعلیه کمپانی های خارجی مالک خدمات عمومی کشور که آرژانتین طلب شان را نپرداخته و اعلام ورشکستگی کرده بود، مواضع بسیار سختی گرفت. اکثریت متخصصان گفتند که آرژانتین ازاجرای سیاست های اقتصاد کلانی که صندوق با آنها موافق نبود،  متضرر خواهد شد. به عوض، درسه سال گذشته، رشد اقتصادی آرژانتین در منطقه بی نظیربودو اقتصاد سالی ۹ درصد رشد کرده و میلیون ها شغل تازه ایجاد شد.
هوگو چاوز در ونزوئلا که احتمال بحث برانگیزترین پوپولیست منطقه است، ولی به احتمال زیاد در پائیز آینده، کسی به غیراز او برنده انتخابات نخواهد بود. به چه دلیل؟ او به وعده اش برای شراکت در ثروت نفتی با فقرا عمل کرد، اکنون بهداشت در سرتاسر ونزوئلا مجانی است، برای موادغذائی یارانه پرداخت می شودو دسترسی به آموزش بسیار بیشتر شده است. پس از مقابله موفقیت آمیز با یک کودتای از سوی امریکا حمایت شده در ۲۰۰۲، و یک اعتصاب پرهزینه رهبری شده از سوی مخالفان، و پس از بازگشت ثبات سیاسی کشور، اقتصاد هم رونق فراوانی داشته ودردو سال گذشته ۲٨ رشد کرده است.
ایو مورالس در بولیوی هم به عنوان یک پوپولیست مورد انتقاد قرار گرفته است. او فقط یک ماه بر قدرت بوده است، ولی نهضتی که باعث به قدرت رسیدن او شد، درسال گذشته دولت را واداشت تا از کمپانی های خارجی دربخش گاز برای کشور امتیازات بیشتری بگیرد. نتیجه این که درآمد دولت دهها میلیون دلار بیشتر شده است که دولت را قادر می کند تا بتواند به وعده هایش به فقرا عمل کند. همانند ونزوئلا، روشن شد که هشدارمتحصصان در مورد بولیوی هم که این قرارداد جدید باعث خفه شدن سرمایه گذاری در بخش انرژی می شود بی پایه بوده است.
با این پوپولیسم جدید دموکراسی هم بیشتر شده است. کرچنر به امنیت حقوقی نظامیان مسئول هزارها قتل، شکنجه و مفقوالاثرشدن در طول دیکتاتوری ۱۹۷۶ تا ۱۹٨٣ پایان داد. گروه های به حاشیه رانده شده، و گروه های برکنار مانده ( ساکنان بومی بولیوی، وفقرا در ونزوئلا) به فرایند سیاست در این کشورها پیوستند. شاید این است آن چه که ناظران در باره این پوپولیسم جدید نمی پسندند
اصل را در اینجا بخوانید.
www.crep.net/columns/weisbrot/
http:/www.niaak.blogspot.com
 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست