سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

دیالوگ ملی در داخل و خارج : زمینه ساز ائتلاف سراسری اپوزیسیون


احمد هاشمی


• به دلیل ضعف نهادمندی سیاسی درایران و برونمرز و همچنین وجود فضای سیاسی چند پاره و نامنسجم درمیان گروه های متفاوت و نخبگان سیاسی برون از قدرت ، دیالوگ ملی، راهکاری مهم برای ایجاد پیوند های ارگانیک و ارتباطی میان این گروه ها و نخبگان و در نهایت کمک به برپائی ائتلاف میان آنان است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۵ دی ۱۴۰۱ -  ۲۶ دسامبر ۲۰۲۲


 سخن اغازین

دیالوگ ملی، بسترسازعبوراز پراکندگی به گثرت گرائی و امکانی برای برپائی نهادی در جهت ائتلاف سراسری اپوزیسیون، درلحظه کنونی است.

سامان دادن به دیالوگ ملی، باید آگاهانه و با برنامه باشد و این امرتنها از طریق گفتگوهای سازمان یافته، امکان پذیر است.

تا کنون نشست ها و گفتگو های بی شماری، بدون تعیین هدف مشخص، با بازده بسیار محدود و به دور از پاسخگوئی مسائل اساسی، برگزار شده است.

دیالوگ ملی قاعده مند، می تواند بستری برای افزایش کیفیت و کارآمدی گفتگوهای محدود، دو جانبه، چند جانبه و سراسری باشد و در خدمت تعیین برنامه، راهبردها و راهکارهای جنبش انقلابی و دموکراسی خواه زن، زندگی، آزادی قرارگیرد.

در شرایط جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، که مبارزه اپوزیسیون در دو جبهه، از یکسو غلبه براستبداد مذهبی و از سوی دیگررقابت میان آنها برای کسب موقعیت بهتر، در سیستم جدید جاری است، دیالوگ ملی می تواند نقش راهبردی مهمی را داشته باشد.

به دلیل ضعف نهادمندی سیاسی درایران و برونمرز و همچنین وجود فضای سیاسی چند پاره و نامنسجم درمیان گروه های متفاوت و نخبگان سیاسی برون از قدرت ، دیالوگ ملی، راهکاری مهم برای ایجاد پیوند های ارگانیک و ارتباطی میان این گروه ها و نخبگان و در نهایت کمک به برپائی ائتلاف میان آنان است.

تفاوت دیالوگ ملی با گفتگو های جاری

دیالوگ ملی هم درهدف و هم درمتدولوژی با بحث های اقنائی، جدل های موازی و گفتگوهای بی هدف متفاوت است. برای دیالوگ ملی باید شیوه های رایج گفتگو در میان اپوزیسیون، مانند تصحیح نظرات دیگران، انتقاد یا ارشاد و همچنین دفاع از خود، به کنار گذاشته شود.

هدف از دیالوگ ملی، آگاه شدن طرفین ازعقاید یکدیگر، تعیین حساسیت ها و خط مرز ها و بر طرف نمودن ناروشنی ها و ابهامات است.

هدف مقدم دیالوگ ملی، روشن شدن مرزها، نه برداشتن این مرزها است، زیرا گروه هائی که مرزهای روشنی با هم دارند، قادر به همکاری بهتربا هم هستند.

گفتگوی سازمان یافته و هدفمند: شیوه و متدولوژی دیالوگ ملی

موفقیت دیالوگ ملی تنها با گفتگوی سازمان یافته و هدفمند، یعنی تنظیم برنامه ای آگاهانه که بصورت متدام پیگیری و مدیریت می شود، ممکن است. چنین گفتگویی باید در چارچوب قواعد معین و قبول شده همه طرف ها باشد.

نکات مرکزی گفتگوی سازمان یافته و هدفمند در دیالوگ ملی

باوربه دموکراسی ،حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک مانند : حقوق زنان و حقوق اقلیت ها و.. ..

– وجود متنوع بازیگران صاحب نقش در گذار دموکراتیک در ایران

– نقش موثر منش و شخصیت دموکراتیک و رفتار مدنی شخصیت های سیاسی و نخبگان

– غلبه بر نهاد زدائی از سیاست و گسترش روابط به واسطه علائقه مشترک حرفه ای، خانوادگی، مذهبی، فکری

– تلاش حداکثری برای امکان دسترسی به حامیان و مخاطبان

– شفافیت، علنیت

سازمان دهند گان و برگزارکنند گان گفتگو ها

– سازمان دهندگان و برگزارکنند گان این گفتگو ها چه کسانی هستند؟

– سازمان دهندگان و برگزارکنند گان گفتگو ها در تمامی فرآیند ها نقش تعیین کننده ای را دارا هستند، آنها نه تنها چهارچوب های عمومی گفتگو، بلکه محتو ا و شرکت کنندگان در گفتگو ها را مشخص می کنند.

– گفتگو ها در چه زمانی درکجا و با کدام امکانات و در چه سطحی از شفافیت سیاسی برگذار می شود؟

– قعطنامه ها و پایان نامه های گفتگو چگونه تنظیم می گردد؟ و آیا محتوای آن برای شرکت کنندگان تعهد آور و الزام آور است؟

– نتایج نهایی این گفتگو ها چه خواهد بود ؟، آیا منجر به نهاد سازی خواهد شد؟

مراحل چهارگانه سازماندهی گفتگو در راه دیالوگ ملی

گام اول:

موضوع: تشکیل گروه هدایت کننده،

نتیجه: تعیین لیست مباحث و بیانیه نتایج

گام دوم:

موضوع: تعیین ارزش ها و خطوط قرمز ها

نتیجه: انتشار آنها

گام سوم:

موضوع : ایجاد تشکیلات سازمانده گفتگوها

نتیجه: تدوین برنامه کاری و انتشار بیرونی آن

گام چهارم:

موضوع: گفتگوی سازمان یافته سراسری

نتیجه: جمع آوری اطلاعات و بازخورد ها و تدوین فصل مشترک ها برای همکاری و ائتلاف


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست