سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


راز خواب هایم (ادبیات)

۲٨ فروردين ۱٣۹۱

آب تردید نکرد (ادبیات)

۵ دی ۱٣۹۰

دیگر چه زنهاری! (ادبیات)

۱۰ آذر ۱٣۹۰

کنار دلداری (ادبیات)

۱۱ آبان ۱٣۹۰

" ناتاشا " کولی دختر روسی می خواند (ادبیات)

۱۷ مهر ۱٣۹۰

سال های برگریزان و غربت (ادبیات)

۹ شهريور ۱٣۹۰

گل شهر آشنایی* (ادبیات)

۱۶ تير ۱٣۹۰

جشن کهن تیرگان (ادبیات)

۱۰ تير ۱٣۹۰

به خاطر دست هایت (ادبیات)

۷ خرداد ۱٣۹۰

مری بویس اشون بانوی ایران شناس (ادبیات)

۲٣ ارديبهشت ۱٣۹۰

آفرینش شادی (ادبیات)

۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۰

پشت دیوارهای بلند حادثه (ادبیات)

۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۰

ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق (ادبیات)

۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۰

بگو اسبم را زین کنند مادر!* (ادبیات)

۲٣ فروردين ۱٣۹۰

استوره ی سیزدهم ماه فروردین (ادبیات)

۱۱ فروردين ۱٣۹۰

به پاس صدای باریتون بنان (ادبیات)

٨ فروردين ۱٣۹۰

از یلدای ایرانی تا jul سوئدی (ادبیات)

۲۷ آذر ۱٣٨۹

آذری در خانه دارم (ادبیات)

۱۱ آذر ۱٣٨۹

انسان با ترانه آغاز شد (ادبیات)

۷ آبان ۱٣٨۹

مرضیه هم رفت! (ادبیات)

۲٣ مهر ۱٣٨۹

سال های برگریزان و غربت (ادبیات)

٣ شهريور ۱٣٨۹

راز شب (ادبیات)

۲٨ خرداد ۱٣٨۹

"کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من" (ادبیات)

۲۱ خرداد ۱٣٨۹

بارم گل سرخ میمند و شراب خلرست آواز بانو (ادبیات)

۱٨ خرداد ۱٣٨۹

عشق پروا می آفریند آواز بانو! (ادبیات)

٣ خرداد ۱٣٨۹

"ناتاشا" کولی دختر روسی می خواند (ادبیات)

۱۹ ارديبهشت ۱٣٨۹

فرق میان قائم مقام ، امیر کبیر و دکتر مصدق با حاکمان امروزی (یادبود)

۲۱ فروردين ۱٣٨۹

سیزده به در (ادبیات)

۱۱ فروردين ۱٣٨۹

از لوور تا پرلاشز (ادبیات)

۲۴ اسفند ۱٣٨٨

تاریخ نبود که نوروز بود (ادبیات)

۱۶ اسفند ۱٣٨٨

در پیاده رو غیر هندسی جهان (ادبیات)

۱۱ اسفند ۱٣٨٨

امسال حتا خورشید هم سردش شده است (ادبیات)

۱۴ بهمن ۱٣٨٨

مژده که جشن سده آمد کنون (ادبیات)

۹ بهمن ۱٣٨٨

و انسان ..... (ادبیات)

۲۷ آذر ۱٣٨٨

از یلدای ایرانی تا jul سوئدی (ادبیات)

۲۰ آذر ۱٣٨٨

آن سال ها را گم کردم (ادبیات)

۱۱ آذر ۱٣٨٨

غلامرضا محمودی و مرتضا محمودی دو برادرند ... (ادبیات)

۱٣ آبان ۱٣٨٨

تنهایی (ادبیات)

۲۷ خرداد ۱٣٨۷

گیتارنواز شکلاتی (ادبیات)

۶ خرداد ۱٣٨۷

اردی بهشت فصل بلوغ بهاری (ادبیات)

۲ ارديبهشت ۱٣٨۷

قمر بانوی هنر و نیک کرداری (ادبیات)

۱٨ اسفند ۱٣٨۶

می خواهم شعر دیگر بسرایم ... (ادبیات)

۱۶ دی ۱٣٨۶

حسن چرا نمی خنده؟ (کارگری)

۱۹ آبان ۱٣٨۶

 

دکتر تورج پارسی


بازگشت به صفحه نخست