نمازجمعه، آخرین فرصت به رهبر


علی سالاریاخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۹ خرداد ۱٣٨٨ -  ۱۹ ژوئن ۲۰۰۹


آقایان موسوی، کروبی و اعضای ستادشان تا کنون نشان داده اند که حاضر نیستند بر سر رای مردم که بقول محسن رضایی ناموس آنهاست، معامله و عقب نشینی کنند. این استقامت و پایداریشان را باید ستود و آنها را تا رسیدن به هدف (ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی با نظارت بین المللی و نه دولت و شورای نگهبان) نباید تنها گذاشت. برای رسیدن به این اهداف فکرمی کند (۱) بسیار مهم است که همهً شهروندان ایران که خواهان دموکراسی و حقوق بشرند، از هر گروه و گرایشی، رهبری ایشان را بپذیرند و کمکشان کنند تا فضای آزادی و اعتمادی ایجاد شود تا اگر کسی طرح و برنامهً بهتری دارد قابل طرح و اجرا باشد. (۲) سپاه و بسیج نمی تواند بر سرکوب و بیرحمی و کشتار روزهای اولیهً کودتا ادامه دهد، تظاهرات خودجوش و مسالمت آمیز مردم در حمایت از موسوی و کروبی روز بروز با اقبال بیشتری مواجه خواهد شد. پس تا رسیدن به نتیجه باید در میدان ماند و صحنه را بیهیچ وجه خالی نکرد (۳) تأکید بر ابطال انتخابات و نظارت بین المللی هر دو لازم است چرا که نظارت بین المللی تخصص اجرای برگزاری یک انتخابات بی طرفانه را تضمین می کند. در غیر اینصورت طرف بازنده که احتمال قریب به یقین احمدی نژاد باشد، هم که فکر می کند قدرت و زور و پول دارد، و می تواند تن به رآی مردم ندهد. (٤)باید از تمام صنف ها و جمعیت ها و تشکل ها در میان همهً اقشار خواست که با صدور بیانه های دسته جمعی اولا به تقلب و کودتای انتخاباتی و سرکوب و کشتار متعاقب آن اعتراض و از صیانت از آرای مردم دفاع کنند. (٥) در جریان اعترضات ملیونی مردم شاهد بودیم که انتشار عکس و فیلم از کسانی که مردم را سرکوب می کنند هم مدرک رسوایی آمران و آنها که این اقدامات را به مردم نسبت می دهند، بوده و هم سندی محکمه پسند برای به دادگاه کشاندن آمران و عاملان خشونت و کشتار است. از این ابزاربسیار موثر و بازدارنده در دنیای اطلاعات رسانی امروز باید حد اکثر استفاده را نمود و هر تعرض به اجتماعات مردم را به تصویر کشید. (٦) باید به همهً اشکال اعتراض اعم از تظاهرات مسالمت آمیز، تحصن، اعتصاب، الله اکبر، شعار نویسی، صدور بیانیه، پخش اعلامیه و غیره بهره برد. همهً اینها شیوه ها و اشکال مناسب برای بهره کیری از پتانسیل اعتراضی مردم از راههای مسالمت آمیز، پسندیده و متمدانه هستند. (٧) بخاطر نشاندادن یکپارچگی، قدرت و استحکام صفوف اعتراضات مسالمت آمیز سراسری، در اعتراضات و تظاهرات موج سبز بپیوندیم و ضمن استفاده از پارچه سبز، به نشانه احترام به خون شهدا، لباس مشکی بپوشیم.(١٠) از بیانیه های آقایان موسوی و کروبی، در پیگیری راهکارهای مدنی و فراگیر، بویژه شرکت در تظاهرات و نیز مساجد، جهتً تقدیر از شهدا، حمایت کنیم چرا که با اینکار این سنگر بسیجی ها را تحت تأثیر قرار داده و آنها را از اعمال خشونت باز می داریم. (١١) فکر می کنم لازم است در تمام تظاهرات، اگر برای خود آقایان موسوی و یا کروبی مقدور نیست که حضور یابند، حد اقل نمایندگان آنها از دفترشان و یا از میان مردم در سمت و سودهی مسالمت آمیز، استمرار، مقبولیت شعارها و مطالبات و نیز آغاز و پایان هر اعتراض اجتماعی را مستقیماً رهبری و هدایت کنند تا مورد سوء استفادهً جریانات خشونت طلب قرار نگیرد و بهانهً استفاده از قهرو سرکوب را از دولت کودتا و نیروهای نظامی و انتظامی و لباس شخصی ها بگیرد. (١٢) ابزار بکارگرفته شده توسط باند مصباح و احمدی نژاد در مرحلهً پیش از انتخابات، مانند توضیع پول و سیب زمینی، مردم فریبی با دست کاری در آمار و ارقام، حمله به رفسنجانی بعنوان رقیب مصباح و ... بدرستی توسط کاندیداهای رقیب و مردم حامیشان افشا و باطل شدند. ثمرهً آنهم اقبال بالای کاندیداهای رقیب احمدی نژاد، بویژه آقای موسوی بود. بعد از کودتا جای آن است تا ابزار پیشبرد اهداف کودتاچیان، این باند متحجر، مستبد و زورگو را از ناکارآمد نماییم. ابزاری که آنها روی آن حساب بازکرده اند عبارتند از حمایت خامنه ای، شورای نگهبان، سپاه و نیروی انتظامی و بسیج، و حامیانشان در قوای قضائیه و مقننه، تمام ارکان و امکانات دولت و صدا و سیما. آنچه همهً این قوا و امکانات را از تحمیل کودتای انتخاباتی بر مردم ایران باز داشته است حضور چند ملیونی مردم تهران در خیابانها و اعتراضات سراسری تمام شهرهای بپاخاستهً ایرانست. اینبار آنها بهیچ وجه قادر نبوده و نیستند به رقیبان خود تهمت ضد انقلاب و خشونت گرا بزنند و معترضان را یکسره سرکوب نمایند. تنها سلاح و بهانه ای که برای آنها باقی ماند نیز همین بود که با استفاده از اهرم قدرت دولت و غیر قانونی خواندن تظاهرات و متعاقب آن سرکوب مردم معترضین، اعتراضات مردم را در نطفه خفه کنند که این توطئهً آنان با هوشیاری آقایان موسوی و کروبی و همکاری عموم مردم در تظاهرات سه ملیونی (باعتراف شهردار تهران) نقش برآب شده و اینک خود دولت و نیروهای وابسته به سپاه و بسیج و لباس شخصی ها هستند که در معرض اتهام ضرب و شتم و خرابکاری و کشتار مردم در خیابانها و دانشگاههایند و باید محاکمه شوند. به رهبران اپوزیسیون خارج از کشور بویژه آقای رجوی که به خشونت فرامی خوانند باید هشدار داد که این اتفاقاً برگ برنده و نقطه قوت دولت کودتاچی احمدی نژادست تا بمحض مشاهدهً درگیری و خشونتی از طرف مردم، بتوانند به بهانهً تأمین امنیت دخالت کنند و فضا را کاملاً امنیتی نظامی نمایند و حقوق برحق مردم در پیگیری آرایشان را معوق گذارند. در مورد مطالبات هم باید بیاد داشت که "چوب بزرگ علامت نزدن است" لطفاً اینبار، اپوزیسیون خارج از کشور جام زهری نوشیده و به رهبری آقایان موسوی و کروبی و تظاهرات مسالمت آمیزبا همان سطح مطالبات گردن نهند و از این طریق راه ابراز نظر و وجود، سازنده تر خود در آینده را بستر سازی نمایند. (١٣) برخی از این انقلابیون قدیمی دوران جنگ سرد نظر می دهند که پس نقش روشنفکر و نیروی انقلابی پیشتاز چه می شود؟ بنظر آنها پیشتاز قرار است جلوتر از مردم حرکت کند و الخ. باید به این دوستان یاد آوری نمود که "گذشت آن زمانی که آنسان گذشت". بیاد بیاوریم که در دوران بعد از انقلاب اطلاعات بسر می بریم و برای دموکراسی مبارزه می کنیم که در آن هر رآی دهند خود مستقیماً نقش آفرین و رهبراست. در دموکراسی امروزی نه تنها هیچ نیرویی نمی تواند مدعی جلوتر از مردم بودن داشته باشد، بلکه حداکثر تلاشش را می تواند و باید صرف برآورده کردن مطالبات تنها بخشی از مردم، در بهترین شق اکثریت آنها، نماید. یعنی که در عمل می تواند حد اکثر همپا و هم رآی، نه عقب و یا جلوتر، تنها بخشی از جامعهً تخصیص یافتهً خود که خواسته های متفاوت و ای بسا متعارض دارند، حرکت کند. بنابراین، از این انقلابیون قدیمی باید خواست تا پیشتازی که پیشکش، لطفاً دوشادوش مردم حرکت کنید و زبان مطالبات و خواسته های فوری فوتی امروز آنها باشید. (١٤) نمازجمعهً امروز تهران اتمام حجتی نهایی به رهبر است. ایشان بخوبی می دانند دولت و شورای نگهبان که مجری قانونند خود ناقض قانون بوده و در آرای مردم دست اندازی و تقلب کرده اند. بنابراین احالهً مسئله به مجاری قانونی حوالهً دادخواهی مقتول به قاتل است. اینست که بنابدرخواست آقایان موسوی و کروبی، و گواهی ملیونها رای دهنده حامی آنها در خیابانها، انتخابات ٢٢ خرداد بایستی به طور کلی باطل اعلام گردد. بعلاوه، از آنجا که شورای نگهبان و دولت بی طرف نیستند و می توانند با انواع دسیسه ها در نتیجهً انتخابات بعدی نیز دستبرد بزنند، بهتر است انتخابات آینده با نظارت ناظران مورد وثوق همهً کاندیداها از مجامع بین المللی و یا کشور ثالثی باشند تا اعلام نتایج آن محل بحث و اختلاف نباشد. در کشورهای دیگر نیز بارها این اتفاق افتاده و بعنوان مثال متخصصین انتخاباتی استرالیا بارها به کشورهای اطراف منجمله به اندونزی، بعد از سوهارتو، رفته و انتخاباتی آزادانه و بی دغدغه را سازمان داده و نظارت کردند. بی شک اگر آقای خامنه ای در نمازجمعهً امروزهم بروال گذشته از احمدی نژاد و کودتای انتخاباتی حمایت کند، مصداق رهبر جائری خواهد بود که قیام علیه او ، مطابق سنت شیعه، وظیفهً مذهبی عموم ایرانیان، بویژه علما و شیعیان خواهد بود.

آدرس وبلاگ: www.gozarbedemocracy.blogspot.com