چگونه می‌توان سکولار نبود؟ - مراد ثقفی

نظرات دیگران
  
    از : صدا

عنوان : آفرین به حوصله ات
آقای ثقفی
به نظرم خیلی خوب این آقای قوچانی رو با کمبودای عمیقش (البته اگه قرار باشه خوشبینانه به اینکه چرا و چگونه قوچانی و امثالهم میگویند آنچه را میگویند) روبرو کردی. حوصله میخوادو یک جور تعهد اخلاقی به نگرش و کنش عاقلانه و مطلع که این وظیفه ای را که شما اینجا به عهده گرفتی و به نظرم خوبم از پسش براومدی به آدم به عهده بگیره.
امیدوارم همینطوری به فکر کردنت ادامه بدی
۲۶۲٨٨ - تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣٨۹       

    از : بهروز ماهان

عنوان : آیا لائیسیته میخواهد ایدهولوژی دیگری را جانشین دین سازد ؟ یا میخواهد راه را برای سکولاریسم هموار سازد ؟
۱- قدرت اگر فردی و یا گروهی باشد میتواند به استبداد ختم شود اما قدرت اگر توزیعی و پخش در مراکز مردمی باشد و قانون اساسی و مدنی آنرا متمرکز در دست فرد و گروه خاصی نکند مشکلی نخواهد بود
۲- مشکل سکولاریسم در جامعه کنون ایران ، مشکل اجرایی و پیاده شدن چنین سیستمی است که پدیده عظیم و ارتجاعی و جاهل انگیزی به نام دین و روحانیت سر راه آن است و ایران مانند کشور های اروپایی ، از مرحله چالش با دین و روحانیت عبور نکرده است لذا اگر چه تعریف سکولاریسم ایشان زیباست اما توان اجرایی ندارد
۳- آیا لائیسیته میخواهد ایدهولوژی دیگری را جانشین دین سازد ؟ یا میخواهد راه را برای سکولاریسم هموار سازد ؟

حال اگر سوال شود که برای ایجاد و بر قراری سکولاریسم در یک جامعه تابه دندان دینی و مذهبی چه باید کرد و چه راهی را باید رفت آنوقت چه باید گفت ؟ در آن صورت سکولاریسم شما ، به چالش دین و مبارزه با روحانیت نیاز پیدا میکند که اسم این را هر چه میخواهید بگذارد شاید به اسم سومی نیاز باشد ولی درک من از لائیسیته ، این تعریف است که سکولاریسم به اضافه چالش با دین و مذهب برابر با لائیسیتهاست
۴- سوسیالیسم و کمونیسم مستقیما با پدیده دین مخالفند و تعارف هم ندارند که برای جا اندازی سیستم خودشان ، بخواهند از نام لائیسیته استفاده کنند پس درک من از لائیسیته ، برابر است با سکولاریسم که دین و مذهب و روحانیت راتا مرز برکناری از حکومت و سیاست و اقتصاد به چالش بکشد و قوانین مدنی را در اجتماع برقرار کند و دین را به حوزه شخصی هدایت کند

جدایی دین از حکومت یا دولت یا سیاست ، که سکولاریسم خوانده شده است همیشه یک آرزو جالب در ۱۰۰ ساله ساله اخیرجامعه های بشری جهان سوم است
سکولاریسم ، فقط وقتی میتواند انجام شود که عقل مدنی یک جامعه در مقابل عقل دینی آنها پیروز شده باشد .
راه سکولاریسم ، از طریق راه لائیسیته میگذرد به عبارت دیگر ، دین را از سیاست با تصویب قانون و بخشنامه نمیتوان به ترک صحنه دعوت کرد .
تا دین و مذهب یک جامعه به چالش و نقد کشیده نشود چطور میتوان انتظار داشت که روحانیت ، دست از سر حکومت و ثروت و اقتصاد یک ملت بردارد ؟
ترک صحنه سیاست و اقصاد توسط روحانیت و دین ، وقتی امکان پذیر میگردد که اکثریت یک ملتی ، آنرا نخواهند در واقع جنسی که در بازار تقاضا دارد همیشه مشتری هم خواهد داشت .
تا زمانی که روحانیت بتواند دین را به جامعه و ملت آب کند و اکثریت ملت هم ، خریدار این جنس باشند سکولاریسم یک آرزو بیش نیست .
سکولاریسم بدون نقد دین و بدون چالش دین و روحانیت ، چگونه میتواند در یک جامعه ، نقش در قانون اساسی به بندد ؟
لائیسیته همان سکولاریسم است که نسخه و ابزاربه چالش کشیدن دین را هم در خود دارد .
دین و قدرت در اسلام بویژه در دورانی که ولایت فقیه به حکومت رسیده است را هرگز نمیتوان از یکدیگر جدا ساخت در واقع ، اسلام و شیعه دین و مذهبی است که دستورات قدرت و حکومت را در بطن خود یعنی کتاب قرآن و شریعت دارد آیه های فراوانی مثل ۵۲ فرقان، ۹ تحریم ، ۷۸ حج ، ۱۹۱ بقره و ۶۹ انفال و.... وجود دارد که اثبات این قاضی است که از بهس این مقاله خارج است .
روحانیت علم اجتهاد و مذهب شیعه را در ایران به وجود آورده است که بتواند از طریق شریعت و احکام و مقررات الهی، در هرگونه شرایطی، انسان را به اسارت و بندگی بکشاند و انسان ایرانی را مقلد خود سازد
علم اجتهاد برای روحانیت ،یعنی تقلید و تبعیت مردم و نظم و انضباط و عبودیت آنها را به دنبال دارد ،بر اقتصاد چنگ می افکند و علم کسب در آمد روحانیت است لذا علم فقه را می سازد که مقلدان را اسیر خود سازد
اسلام شیعه ، در کشور ایران ا، بواسطه فقها و علمای دینی و حوزه های علمیه همیشه برخوردار از حق و حقوق و نفوذ بسیار در ساختار قدرت بوده است و با داشتن مسجد در هر شهر و دهی ؛ و با آموزش و تربیت هزاران آخوند و روحانی ؛ و ایجاد صد ها مدرسه دینی ؛ و قم و مشهد از نفوز بسیاری بر خوردار است
اسلام شیعه برای هر موضویی از علم و تب و فلسفه گرفته تا کهکشان و راز خلقت ، جواب در آستین دارد بلکه از زمین داری ؛ تا بازرگانی ؛ و از بازار تا هر گونه خورده فروشی ؛ از هر گونه اعمال شخصی و خصوصی تا اجتمائی ، از حکومت داری تا شاهنشاهی ، از پوشش زنان تا مرگ و میراث ، برای همه چیز قانون فقهی دارد و با پوشش عدالت ،و داستانهای مذهبی و امامان بر مال و جان و ناموس مردم حاکم هستند آنها از طریق خمس ، زکات ، و سهم امام و پولی که برای حلال سازی مال سرمایه داران میگیرند زندگی میکنند پولی که از فقط از محل امام رضا حاصل میشود میلیارد ها دلار در سال است تا چه رسد به اینکه اکنون بر نفت و اقتصاد کل مملکت هم حاکم هستند چگونه از آنها انتظار میرود که ساده و بدون چالش با عقاید آنها ، دکان و دستک خود را تعطیل کنند ؟
روشنفکران ما مگر نشنیده اند که آخوند ها و روحانیت می گویند سکولاریسم یعنی تعطیلی دکان دستک ما !!! آخوند ها به مردم یاد داده اند که به دین و مذهب مردم چه کار دارید؟ در واقعا منظور آنها این است که به دکان و کار و کاسبی ما آخوند ها چه کار دارید؟ و مردم هم طوطی وار همین جمله را تکرار میکنند و به خیال خود از خدا و دینشان حمایت میکنند . .
تا چالش با دین و مذهب از طریق بهس و گفتگو ومقالات بی شمار و ایجاد سوال در بین مردم به وجود نیاید سکولاریسم جان نمیگیرد
برادردو قلوی سکولاریسم یعنی لائیسیته باید به کمک بیاید تا سکولاریسم در جامعه ایران اجرایی گردد لائیسیته برادردو قلوی سکولاریسم است که نسخه و ابزاربه چالش کشیدن دین را هم در خود دارد
بعد از اینکه راه هموار گشت سکولاریسم میتونه ، دولت سکولار را برای همه مردم داشته باشه
۲۶۲٨۴ - تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣٨۹       

    از : منوچهر جمالی

عنوان : حکومت برپایه خرد خود انسانها ، نه نظم الهی، نه نظم ایدئولوویکی
مسئله بنیادی دموکراسی وسکولاریزاسیون آنست که ازدید حقوقی، « ملت، اینهمانی با خدا می یابد». طبعا هم قانونگذاروقاضی میشود وهم دارنده کل قدرت اقتصادی میشود، و می بایست کل اموال ِسازمانهای دینی (اوقاف) وعلما وملازمانشان را که ازملت،غصب کرده اند، مصادره کند وبه خود بازگرداند.کلیه قدرتهای قضائی وحقوقی و اقتصادی، باید ازعلماوفقها وسازمانهایشان وملازمانشان، سلب گردد
۲۶۰۱٣ - تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱٣٨۹