عراق: ارقام بزرگتر و بزرگتر می شوند *


دانیل بیتز - مترجم: احمد سیف


• تا پایان این ماه، هزینه جنگ عراق و مبارزه با شورشیان برای انگلیس به احتمال زیاد از ۵ میلیارد پوند هم بیشتر خواهد شد. ولی هزینه انسانی آن بسیار بیشتر است. بخصوص قربانیان غیرنظامی که براساس تازه ترین برآوردهائی که در چهارمین سالگرد جنگ عراق منتشر شده است از یک میلیون نفر هم بیشتر می باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣ فروردين ۱٣٨۶ -  ۲٣ مارس ۲۰۰۷


تا پایان این ماه، هزینه جنگ عراق و مبارزه با شورشیان برای انگلیس به احتمال زیاد از ۵ میلیارد پوند هم بیشتر خواهد شد. ولی هزینه انسانی آن بسیار بیشتر است. بخصوص قربانیان غیرنظامی که براساس تازه ترین برآوردهائی که در چهارمین سالگرد جنگ عراق منتشر شده است از یک میلیون نفر هم بیشتر می باشد.
پرهزینه ترین بخش جنگ همان سال اول پس از اشغال بود که انگلیس ۱.٣ میلیارد پوند هزینه کرده بود. در سال بعد چون تعداد سربازان انگلیسی در عراق کاهش یافت، این میزان هم به ۹۱۰ میلیون پوند رسید ولی در طول دو سال گذشته، هزینه جنگ باز افزایش یافته است. این پولها صرف پرداخت حقوق ها، وسایل و اسلحه می شود.
علاوه براین مبلغ قابل توجه از پول مالیات دهندگان انگلیسی که هزینه می شود، هنوز مباحث زیادی بر سر عقلانیت این جنگ که این همه قربانی می گیرد وجود دارد.
دیروز یک محقق استرالیائی تخمین تازه ای از تعداد قربانیان غیرنظامی منتشر کرده است که با استفاده از ۴ دسته اطلاعات آماری مستقل، رقمی معادل ۱ میلیون نفر به دست داده است. اطلاعات آمده از بنیاد کودکان سازمان ملل متحد، بخش جمعیت شناسی سازمان ملل متحد و نوشته های گروه های پزشکی که تاکنون منتشر شده است. تخمین دکتر گیدون پولیا از بیشترین تخمین پیشین که ۶۵۵۰۰۰ نفر بود هم بسیار بیشتر است.
سخنگوی ائتلاف جنگ را متوقف کنید گفت که این «ارقام حیرت انگیزند» و افزود «۴ سال پس از شروع درگیری در عراق، ما اکنون می بینیم که این جنگ چه فاجعه عظیمی بود». «هر چه که ما پیشی بینی کرده بودیم اتفاق افتاد ولی حتی از آن چه که ما می گفتیم هم وضع بسیار بدتر شده است».
چهارمین سالگرد در شرایطی برگزار می شود که انگلیس می خواهد تعداد سربازان خود را به ۵۵۰۰ نفر کاهش داده و تا ۲۰۰۹ کاملا از عراق خارج شود.
همان طور که تونی بلر برای بازنشستگی آماده می شود تعداد زیادی عقیده دارند که تصمیم او در پیوستن به جورج بوش برای حمله به صدام حسین به عنوان خاطره نخست وزیری او باقی می ماند.
تصمیم پیوستن به جنگ، باعث انشعاب در حزب کارگر، استعفای ۴ وزیر و بزرگترین نافرمانی نمایندگان مجلس در دوره نخست وزیری تونلی بلر شد وقتی که ۱٣۹ تن از نمایندگان حزب کارگر در مجلس عوام به لایحه دولت در باره جنگ رای مخالف دادند. بعلاوه به همین دلیل اکثریت حزب کارگر در مجلس عوام از ۱۶٣ نفر در طول انتخابات سراسری ۲۰۰۵ به ۶۶ تن کاهش یافت.
آقای بلر در موارد مکرر کوشید حمله نظامی را با ربط دادن آن به سرنگونی صدام و ایجاد یک حکومت دموکراتیک توجیه کرده و به بحث و جدل در باره عراق خاتمه دهد ولی حتی او هم می پذیرد که خشونتی که هم چنان در عراق ادامه دارد یک فاجعه است. این درگیری تاکنون باعث کشته شدن ۱٣۴ سرباز انگلیسی و بیش از ٣۰۰۰ سرباز امریکائی شده است. عراق از سوی دیگر، به صورت نبردگاه گروه های تروریستی، گروه های سکتاریستی و شورشیان ضداشغال عراق درآمده که با آدم دزدی، بمب گزاری ها با استفاده از اتوموبیل و حمله به سربازان ادامه می یابد.
سه ماه آخر سال ۲۰۰۶ شاهد بیشترین خونریزی از زمان اشغال تاکنون بود و باعث شد تا امریکائی ها هم بپذیرند که بعضی از درگیری ها حالت جنگ داخلی به خود گرفته است. ولی یک سرکوب امنیتی و تصمیم دولت امریکا برای اعزام ۲۱۵۰۰ سرباز جدید امریکائی باعث شد که درگیری ها اندکی کمتر بشود.
۲۰ مارچ ۲۰۰٣: اشغال عراق آغاز شد. در ساعت ۵.٣٣ دقیقه صبح به وقت محلی، صداهای انفجاری زیادی شنیده می شود.
- امریکا می گوید که عراق قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سلاح کشتار جمعی را زیر پا گذاشته است. البته هیچ اسلحه ای یافت نشد.
- اول مه ۲۰۰٣- دولت امریکا اعلام کرد که بخش عمده درگیری های نظامی به پایان رسیده است.
۱٣ دسامبر ۲۰۰٣- نیروهای ائتلافی صدام حسین را دستگیر می کنند.
۲۱فوریه ۲۰۰۷: تونی بلر «خروج مرحله بندی شده» را اعلام کرد ولی افزود که نیروهای انگلیسی حداقل تا ۲۰۰٨ در عراق باقی می مانند.
مرگ ومیر درعراق: برآورد تعداد مرگ و میر عراقی ها با هم تفاوت دارد. پروژه شمارش جسد در عراق، تعداد را ۶۰۰۰۰ نفر اعلام کرده است. نشریه لانست، هم رقم ۶۵۵۰۰۰ نفر اعلام کرده و این تخمین تازه استرالیائی هم رقم را ۱۰۰۰۰۰۰ نفر می داند.
- تلفات امریکائی ها از ۲۰۰٣، درکل ٣۲۱٨ سرباز امریکائی کشته شده و ۲٣۴۱۷ سرباز هم زخمی شده اند.
- تلفات نیروهای ائتلافی دیگر، ۲۵٨ سرباز که ۱٣۴ نفرشان انگلیسی بودند.
- هزینه جنگ برای مالیات دهندگان انگلیسی ۵ میلیارد پوند برآورد شده است

* قطار زیر زمینی لندن روزنامه ای منتشر می کند به نام مترو که صبح به صبح می توان در ایستگاهها نسخه ای از آن را خواند. این روزنامه مجانی است و البته که مثل اغلب روزنامه های مجانی کلی هم آگهی دارد. درشماره روز ۱۹ مارچ ۲۰۰۷- این مطلب را گذاشته است.