اعلامیهٔ هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت): اعدام فرزندان ایران را متوقف کنید! ننگتان را خونین‌تر نکنید!اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٨ آذر ۱۴۰۱ -  ۹ دسامبر ۲۰۲۲


بر پایهٔ اخبار منتشر شده توسط رسانه‌های حکومتی، امروز پنج‌شنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۱، محسن شکاری، ۲۳ ساله، فرزند مردم که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» دستگیر شده بود، توسط جلادان حکومت اعدام شد. ما فداییان خلق ایران از جان باختن محسن شکاری عمیقاً متأثر و خشمگینیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) جنایت اعدام محسن شکاری را به شدیدترین وجه ممکن محکوم می‌کند و به دژخیمان حاکم در میهن دربندمان هشدار می‌دهد: «ننگتان را خونین‌تر نکنید! اعدام فرزندان ایران را متوقف کنید!»

این محکومیت صرف نظر از صحت و سقم اتهامات واهی یا واقعی است که حکومت جنایتکار جوان‌کُش بر پایهٔ قوانین سبعانه و استبدادی و دین‌مدارانهٔ خود به زنان و مردان سرفرازی وارد می‌کند که در جریان جنبش پویندهٔ «زن، زندگی، آزادی» از دامان مردم و میهن به اسارت و گروگان گرفته است.

هم‌زمان ما به شدت نگران آنیم که دژخیمان حاکم در توهم استمرار اقتدار خود، در تداوم سرکوب و افزایش شمار اعدام‌ها بکوشند. از حکومتی که از روز نخست به دست گرفتن قدرت، جز خون و خون‌ریزی و سرکوب و شکنجه و کشتار سخنی با مردم برحقّ نزده است، با والیانی که در مالیخولیای حفظ قدرت به هر بهاء، از تحمیل هیچ هزینه‌ای به مردم دریغ‌نکرده‌اند، ارتکاب هیچ جنایتی بعید و غیرقابل تصور نیست.

اما ای حاکمان ظالم، بدانید که کشتار مردم، هر چه هم که دامنه و عمق آن گسترده‌تر و ژرف‌تر باشد، نه تنها نخواهد توانست شما را از زوال محتوم نجات دهد، بلکه عزم مردم قهرمان ما در مقابله با استبداد بی‌پایهٔ شما را جزم‌تر خواهد کرد!

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در اندوه عمیق در از دست دادن فرزند جان‌باختهٔ مردم، محسن شکاری، راه اعتراض موثر به جنایات نظام ولایی جمهوری اسلامی و تلاش برای بازداشتن آن از دست‌درازی به جان فرزندان مردم را در تلاش هم‌گام، هم‌دل و هم‌کارانهٔ همهٔ تشکل‌ها و نیروهای چپ و جمهوری‌خواه مستقل و مردمی، آزادی‌خواه و عدالت‌پژوه میهن می‌داند. به باور ما اختلافات میان ما و انتقادات ما از یک‌دیگر هر چه هم که برحقّ، بزرگ و عمیق باشد، کوچک‌تر و ناچیزتر از آن است که بخواهد با ممانعت از مبارزهٔ مشترک ما، به تداوم سرکوب‌ها، کشتارها و فجایع گسترده و عمیق دیگری منجر شود که حکومت ولایی جمهوری اسلامی در قریب به چهل و چهار سال حکومت استبدادی خود به میهن ما تحمیل کرده است.

پنج‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱ (۸ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی)

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید