سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
عرفان قانعی فرد
     فرار طالبانی از تهران
یادبود -  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣٨۷ (۲٨ سپتامبر ۲۰۰٨)
     جنون قدرت و کرسی قدرت مدار
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۱۹ تير ۱٣٨۷ (۹ ژوئيه ۲۰۰٨)
     گفتگویی از آرشیو با نخستین رییس جمهور ایران
یادبود -  تاریخ انتشار : ٣ تير ۱٣٨۷ (۲٣ ژوئن ۲۰۰٨)
     میراث‌امام‌
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣٨۷ (۶ ژوئن ۲۰۰٨)
     آموزش، پایه فرهنگ جامعه
یادبود -  تاریخ انتشار : ۱۲ ارديبهشت ۱٣٨۷ (۱ می ۲۰۰٨)
     شاه نماینده مهاباد را به مجلس راه نداد!
یادبود -  تاریخ انتشار : ٨ فروردين ۱٣٨۷ (۲۷ مارس ۲۰۰٨)
     در بین کردها شرف بود؛ از که اموختی فاحشه گری را؟
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣٨۶ (٨ دسامبر ۲۰۰۷)
     به سعی خود، نتوان برد پی به گوهر مقصود
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣٨۶ (۲۶ نوامبر ۲۰۰۷)
     مرگ دیکتاتور
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣٨۶ (۲۰ نوامبر ۲۰۰۷)
     روزی که به شاه، "نه" گفتم!
و روزی که شاهپور بختیار را رها کردم

یادبود -  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣٨۶ (۱۴ نوامبر ۲۰۰۷)
     سفر به قامیشلی، زندان مخوف کردهای سوریه
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣٨۶ (۱۲ نوامبر ۲۰۰۷)
     قاضی محمد تجزیه طلب نبود
انگلیسی ها او را کشتند نه قوام السلطنه!

یادبود -  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣٨۶ (۶ اکتبر ۲۰۰۷)
     بحران از گروگان‌گیری
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣٨۶ (۴ اکتبر ۲۰۰۷)
     آزادی قلم وبیان و اندیشه؛ حق انسانی است
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٣۰ شهريور ۱٣٨۶ (۲۱ سپتامبر ۲۰۰۷)
     سفر به بغداد؛ پایتخت دیوانه ترین کشور جهان عرب
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱٣٨۶ (۲۰ سپتامبر ۲۰۰۷)
     پیام آور نوعی هراس نومحافظه کاران آمریکا
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱٣٨۶ (۱۶ سپتامبر ۲۰۰۷)
     مردم جامعه ایران و تکلم به ۶ زبان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣٨۶ (۲ سپتامبر ۲۰۰۷)
     در جستجوی بازسازی هویت
یادبود -  تاریخ انتشار : ۴ شهريور ۱٣٨۶ (۲۶ اوت ۲۰۰۷)
     غروب آبیدر
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣٨۶ (۱۶ اوت ۲۰۰۷)
     دکتر احمد صارمی حرف نمی زند!..
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣٨۶ (۹ اوت ۲۰۰۷)
     گفتگو حق انسانی من است
و گریز از گفتگو شرط خرد نیست

سیاسی -  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣٨۶ (۲۶ ژوئيه ۲۰۰۷)
     دکتر مصدق: آقا! از طرف اهل سنت، قابل قبول نیست!
یادبود -  تاریخ انتشار : ۲٨ تير ۱٣٨۶ (۱۹ ژوئيه ۲۰۰۷)
     دوران ما تمام شد، حال نوبت دیگران است!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٣ تير ۱٣٨۶ (۱۴ ژوئيه ۲۰۰۷)
     روحی ناآرام و پرتکاپو بر گستره جهان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ تير ۱٣٨۶ (۷ ژوئيه ۲۰۰۷)
     پیشه اندیشیدن - در جامعه ای سرگردان در معنای آزادی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣٨۶ (۴ ژوئن ۲۰۰۷)
     کردها؛ فهم سیاسی – ذهن تاریخی (۲)
یادبود -  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣٨۶ (۲ ژوئن ۲۰۰۷)
     کردها؛ فهم سیاسی – ذهن تاریخی
یادبود -  تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣٨۶ (۲٨ می ۲۰۰۷)
     آن‌ کس‌ که‌ پخته ‌شد می‌ چون‌ ارغوان‌ گرفت‌
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ ارديبهشت ۱٣٨۶ (۱۶ می ۲۰۰۷)
     علی اشرف به کما رفت!
یاد و ۴ خاطره از او

ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱٣٨۶ (۴ می ۲۰۰۷)
     دوران‌ طفولیت‌ ترجمه‌ از فارسی‌ در ادبیات‌ معاصر ما
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣٨۵ (۲٣ نوامبر ۲۰۰۶)
     آزادی‌، آواز من‌ است‌
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱٣٨۵ (۱٨ نوامبر ۲۰۰۶)
     نجوائی‌ در آستانه‌ شنیدن‌
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱٣٨۵ (٨ نوامبر ۲۰۰۶)
     من زنم، انسانم و اهل سرزمین ناموس و کیان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣٨۵ (۵ نوامبر ۲۰۰۶)
     در جستجوی ارتباط زبانی ایران و یونان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣٨۵ (٣۱ اکتبر ۲۰۰۶)
     لحظه‌ای‌ غفلت‌ از کتاب‌ برایش‌ حکم ‌مرگ‌ دارد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣٨۵ (۲۵ اکتبر ۲۰۰۶)
     از کوندرا متنفرم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣٨۵ (۲۱ اکتبر ۲۰۰۶)
     ترجمه‌ تکراری‌ واجب‌ است‌!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱٣٨۵ (۱۷ اکتبر ۲۰۰۶)
     از بند و زنجیرش‌ چه‌ غم‌، هر کس‌ که‌ عیاری‌ کند
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣٨۵ (۱۴ اکتبر ۲۰۰۶)
     من‌ نگران‌ پرورش‌ مترجمان‌ جوان‌ هستم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣٨۵ (۱۱ اکتبر ۲۰۰۶)
     امروز ادبیات‌ جهان‌ را تغییر می‌دهد، نه‌ سیاست‌
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱٣٨۵ (٨ اکتبر ۲۰۰۶)
     عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣٨۵ (۴ اکتبر ۲۰۰۶)
     هر دوره و زمانه‌ای «دُن کیشوت» دارد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣٨۵ (٣ اکتبر ۲۰۰۶)
     «از سنندج تا لندن» شاهد ساقی است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ مهر ۱٣٨۵ (۱ اکتبر ۲۰۰۶)
     "محاکمه" در "ماجرای‌ نیمروز"
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣٨۵ (۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶)
     زندگی‌ یک‌ زن‌ آزاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣٨۵ (۲٣ سپتامبر ۲۰۰۶)
     به مناسبت سالروز درگذشت‌ عبدالله‌ توکل مترجم‌ پرکار ادبیات‌
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱٣٨۵ (۱۵ سپتامبر ۲۰۰۶)
     روشنفکران و هنرمندان در کتابخانه‌ فرح‌ پهلوی‌
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱٣٨۵ (۱٣ سپتامبر ۲۰۰۶)
     یادی از احمد میر علایی (مترجم – نویسنده)
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱٣٨۵ (۱۱ سپتامبر ۲۰۰۶)
     نهضت ترجمه و زنان مترجم‌ ایران‌
زنان -  تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱٣٨۵ (۱۰ سپتامبر ۲۰۰۶)
     مرز فضای‌ ادبی‌، نامتناهی‌ است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱٣٨۵ (۶ سپتامبر ۲۰۰۶)
     مگر ما مستحق جهانی شدنیم؟! (بخش ۳)
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ شهريور ۱٣٨۵ (۴ سپتامبر ۲۰۰۶)
     دیدار با پرویز داریوش، مترجم ادبی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣٨۵ (۲ سپتامبر ۲۰۰۶)
     مگر ما مستحق جهانی شدنیم؟! (بخش ۲)
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ شهريور ۱٣٨۵ (٣۰ اوت ۲۰۰۶)
     مگر ما مستحق جهانی شدنیم؟! (بخش ۱)
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ شهريور ۱٣٨۵ (۲٨ اوت ۲۰۰۶)
     دومین بزرگداشت "روناک یاسین" اسطوره شناس نامدار ایران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ شهريور ۱٣٨۵ (۲۴ اوت ۲۰۰۶)
     دیدن دوبله فیلم هملت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ ارديبهشت ۱٣٨۵ (۱۷ می ۲۰۰۶)
     ضرورت توهم شکنی و شکافتن واقعیت!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱٨ ارديبهشت ۱٣٨۵ (٨ می ۲۰۰۶)
     جهانبگلو ؛ روشنفکر است نه سیاستمدار!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۵ ارديبهشت ۱٣٨۵ (۵ می ۲۰۰۶)
     من هیچگاه به ایران سفر نمی کنم!!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۱ ارديبهشت ۱٣٨۵ (۱ می ۲۰۰۶)
     ناگفته هایی از سایه های تاریخ کردستان و انقلاب ایران
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۱۱ ارديبهشت ۱٣٨۵ (۱ می ۲۰۰۶)
     با ذهنی نوجو می گوید: من مترجم ام!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ ارديبهشت ۱٣٨۵ (۲۷ آوريل ۲۰۰۶)
     یادی از حسن کامشاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ ارديبهشت ۱٣٨۵ (۲۶ آوريل ۲۰۰۶)
     گفت و گوی منتشر نشده ای با شیخ عزالدین حسینی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣٨۵ (۱ آوريل ۲۰۰۶)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰