ادبیات
  سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
    جهانگیر صداقت فر

پایداری – جهانگیر صداقت فر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۴۰۱ (۲ دسامبر ۲۰۲۲)

    اسماعیل خویی

چکامه ی آن «نزاده خویشتن زای» – سروده ای منتشر نشده اسماعیل خویی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ آذر ۱۴۰۱ (۲۷ نوامبر ۲۰۲۲)

    لقمان تدین نژاد

یادِ شاعر – لقمان تدین نژاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱۴۰۱ (۲۶ نوامبر ۲۰۲۲)

    خسرو باقرپور

سوره ی دوباره زاده شدن - خسرو باقرپور
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱۴۰۱ (۲۵ نوامبر ۲۰۲۲)

    زهرا خوشبخت

بگذاریم عشق، عشق را تقسیم کند – زهرا خوشبخت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱۴۰۱ (۲۲ نوامبر ۲۰۲۲)

    فریبا صفری نژاد

به تیم فوتبال جمهوری اسلامی – فریبا صفری نژاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ آبان ۱۴۰۱ (۲۱ نوامبر ۲۰۲۲)

    حافظ موسوی

« … سپاری » (برای کیان و همه‍ی کودکانی که این روزها کشته می‌شوند، اما نمی‌میرند) - حافظ موسوی.
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱۴۰۱ (۱۹ نوامبر ۲۰۲۲)

    اسعد رشیدی

آزادی – دکتر اسعد رشیدی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱۴۰۱ (۱۷ نوامبر ۲۰۲۲)

    ژیلا مساعد

خطاب به رهبر جاهلان، قاتلان و دزدان! – ژیلا مساعد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۴۰۱ (۱۵ نوامبر ۲۰۲۲)

    حافظ موسوی

” آبان” – حافظ موسوی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱۴۰۱ (۱۴ نوامبر ۲۰۲۲)

    فریبا صفری نژاد

“مناظره ی تاج و عمامه” و یک تلخندِ دیگر – فریبا صفری نژاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱۴۰۱ (۱۴ نوامبر ۲۰۲۲)

    محمدرضا مهجوریان

“روزِ نیما” در روزهای خیزشِ مَردُمی – محمدرضا محجوریان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۴۰۱ (۱٣ نوامبر ۲۰۲۲)

    شیوا شکوری

نگاهی به رمان گاماسیاب ماهی ندارد اثر حامد اسماعیلیون – شیوا شکوری
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱۴۰۱ (۷ نوامبر ۲۰۲۲)

    سلیمان بایزیدی

نگاهی به هنر اعتراضی در جنبش انقلابی مردم ایران – سلیمان بایزیدی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۴۰۱ (۶ نوامبر ۲۰۲۲)

    جهانگیر صداقت فر

ایران دخت – جهانگیر صداقت فر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۴۰۱ (۶ نوامبر ۲۰۲۲)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰