قصیده ای برای احمدی نژاد - جهان آزاد

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.