دموکراسی، نفت و مالیات - محمد قراگوزلو

نظرات دیگران
  
    از : محمد راستگو

عنوان : برزیل و کره جنوبی دیکتاتوی هستند، عجب!!!
جناب دکتر، از شما بعید است که ندانید برزیل و کره جنوبی زمانی دیکتاتوری بودند ولی الان لیبرال دمکراسی هستند. قرار دادن ایندو کشور در کنار کره شمالی و چین از جانب شما، جناب دکتر، همانقدر غلط است که وقتی فرید راستگو!!! شاه را در کنار هیتلر، استالین و صدام قرار می دهد!!! لطفا فراموش نکنید که ما در عصر اینترنت و گردش آزاد اطلاعات زندگی می کنیم و براحتی صحت و سقم آنچه گفته و نوشته می شود را می توانیم دریابیم.. جنابان محترم، مخالف بودن خودتان را با این و آن پاک نگاه دارید.

برزیل و کره جنوبی دیکتاتوی هستند، عجب!!!
۲۹٣۲۷ - تاریخ انتشار : ۱۹ تير ۱٣٨۹