یه سوی انتخاب - ۳ - محمدرضا قاسمپور

نظرات دیگران
  
    از : بهرام یار وزیان

عنوان : پر بدک نیست
شاید این طرح پیاده نشه بستگی به خودمون داره ولی هر چی باشه بهتر از اونه که چند نفر بشینن یه کنفرانس تشکیل بدن و واسه خودشون دولت تشکیل بدن . این حد اقل با مردم طرفه میگه هر چی مردم گفتن این جوری مردم تکلیف خودشونو میدونن
۴٣٨۴۲ - تاریخ انتشار : ٣ اسفند ۱٣۹۰       

    از : م حیدری

عنوان : بیشتر توضیح دهید
من بنوبه خودم از این ایده حمایت می کنم چون شخصا تجربه جمع آوری چنین امضا هایی را دارم.البته از ابعاد کوچک و برای یم مسئله صنفی اما از نویسنده می خواهم بیشتر توضیح دهد که چرا به عملیاتی شدن این ایده در سطح ملی اعتقاد دارد
۴٣٨٣۶ - تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۰       

    از : ایوب رحمانی

عنوان : بدون تشریفات
من فکر می کنم هنوز گروه های سیاسی از این آمادگی بر خوردار نیستند که چنین راهکار هائی را بپذیرنند اما اگر آنطور که نویسنده بیان می کند این راهکار در داخل کشور قابلیت اجرائی داشته باشد حتی اگر یک سالی هم مقدمات آن طول بکشد بر خلاف دیگر راهکار ها که تقسیم بندی قدرت بین گروه ها و احزاب است تنها راهکاری است که متکی به انتخاب مردم است و می تواند پاسخگوی نیاز مبارزه باشد
۴٣٨٣۵ - تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۰