رئیس جمهور شما کیست؟ هنوز فرصت باقی است! - محمدرضا قاسمپور

نظرات دیگران
  
    از : م خ

عنوان : توصیه
جناب قاسمپور هرچند من به خودم اجازه نمیدهم توصیه کنم ولی تصور می کنم فرصت گرانهای خود را صرف مسائل روز نکیند که خودتان هم میدانید راه به جائی نمی برد . وقتی که ریشه همه این نا بسامانی ها را در مقالات بررسی "جنبش ها و شیوه مبارزه مردم " مورد تحلیل قرار داده اید دیگر خود تان نباید به مسائل این چنینی که بسهولت از آن خواهند گذشت بپردازید. من شخصن در انتظار ادامه آن مقالات هستم . موفق باشید
۵٣۷۰۵ - تاریخ انتشار : ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۲       

    از : حسین حریری

عنوان : من هم هستم
آقای قاسمپور من هم مثل شما در ایران زندگی می کنم قبلا" هم با برخی از نظریات شما آشنا شده ام . این پیشنهاد شما که در دوره قبل هم تکرار کرده و به قول خودتان به گوش کسی نرفت هر چند ایده بسیار جالب و در نوع جدیداست و بنظر من هم میشودبه درست کردن موج و ایجاد حرکت بیانجامد اما با وضع این چنینی نیرو های سیاسی بسیار بعید است برای تحقق این مسئله باید مدت ها و با روش های مختلف زمینه سازی کرد و بستر فکری آنرا نه در بین مردم بلکه در بین نیروهای سیاسی بوجود آورد
۵٣۷۰۴ - تاریخ انتشار : ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۲