بر پیشانی سنگیِ خشم - مجید نفیسی

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.