مردی که در تمسخر به جهان از شکست یک پیروزی می سازد - اردشیر زارعی قنواتی

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.